Budżet 2008

 Uchwała Nr XV/98/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2008 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-01 14:22:43.
 Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu gminy na 2008 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-01 14:26:03.
 Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy na 2008 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-01 14:27:55.
 Załącznik Nr 3 - Zadania inwestycyjne roczne w 2008 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-01 14:29:03.
 Załącznik Nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-01 14:32:28.
 Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-01 14:34:17.
 Załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-01 14:36:00.
 Załącznik Nr 7 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-01 14:38:03.
 Załącznik Nr 8 - Dotacje podmiotowe w 2008 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-01 14:38:57.
 Załącznik Nr 9 - Dotacje celowe

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-01 14:39:26.
 Załącznik Nr 10 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-01 14:41:08.
 Uchwała Nr XVIII/115/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-04-02 09:56:14.
 Uchwała Nr XVIII/116/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/98/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2008 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-04-02 10:04:53.
 Uchwała Nr XIX/130/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-04-02 10:09:29.
 Uchwała Nr XXI/144/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-06-17 11:12:32.
 Uchwała Nr XXII/153/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-06-17 11:12:53.
 Uchwała Nr XXII/154/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XXI/144/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-06-17 11:13:11.
 Uchwała Nr XXIII/162/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 czerwca 2008 rokku w sprawie zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-07-14 11:34:29.
 Uchwała Nr XXV/174/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/98/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2008 rok

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-10-14 11:15:52.
 Uchwała Nr XXV/178/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-10-14 11:16:38.
 Uchwała Nr XXVI/183/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 1 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-10-14 11:17:14.
 Uchwała Nr XXIX/202/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-23 12:55:07.
 Uchwała Nr XXX/203/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-23 12:55:53.
 Analiza z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ożarów za 2008 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-16 08:07:38.
Data wprowadzenia: 2011-12-16 08:07:38
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski