BIII.271.8.2019 Przetarg nieograniczony na zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów dowożonych do przedszkoli i szkół Gminy Ożarów w roku szkolnym 2019/2020

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-08-22 10:20:36.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-08-14 08:48:34.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-08-08 10:21:37.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami po modyfikacji

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-08-08 09:50:08.
 Odpowiedzi do treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-08-08 09:48:10.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-08-05 13:10:54.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-08-05 13:08:28.
Data wprowadzenia: 2019-08-05 13:08:28
Opublikowane przez: Jolanta Pietras