Kontrole zewnętrzne w 2020 roku.

 Wystąpienie pokontrolne przeprowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Mariusz Cołoszyński - Dyrektor Wydziały | Data wprowadzenia: 2020-08-03 10:26:21.
 Informacja pokontrolna nr KC-I.432.197.1.2020/KW-2 dotycząca projektu pn: "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ożarów:

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marek Bartkiewicz- Główny Specjalista | Data wprowadzenia: 2020-08-03 10:37:39.
 Informacja pokontrolna nr RPSW.09.02.01-26-0035/18-001 dotycząca projektu pn. "Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z Gminy Ożarów"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Lucyna Stąporek - Kierownik zespołu | Data wprowadzenia: 2020-08-03 10:44:45.
 Wystąpienie pokontrolne dotyczące "Przebudowy drogi wewnętrznej Śródborze - Polesie Mikułowskie od km 0+00 do km 0+995, zlokalizowanej na działce nr ewid. 452 obr. Śródborze, celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Joanna Łazarska, Kamil Polit | Data wprowadzenia: 2020-09-11 08:16:43.
 Informacja pokontrolna Nr24/IV/RPO/2020 dotycząca "Wymiany sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Lasocin - Gmina Ożarów"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Dorota Kostrzewska - Zastępca Dyrektora Departamentu KiC RPO | Data wprowadzenia: 2020-12-30 09:42:44.
 Informacja pokontrolna Nr24/IV/RPO/2020 dotycząca "Wymiany sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Lasocin - Gmina Ożarów"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Dorota Kostrzewska - Zastępca Dyrektora Departamentu KiC RPO | Data wprowadzenia: 2020-12-30 11:18:23.

Wystąpienie pokontrolne z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Zbigniew Rękas - zastępca Prezesa | Data wprowadzenia: 2020-12-30 11:19:52.
Data wprowadzenia: 2020-12-30 11:19:52
Autor: Zbigniew Rękas - zastępca Prezesa
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP