Sprawozdania za 2006 rok

 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Ożarów za 2006 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-04-24 12:01:11.
 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Ożarów za 2006 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-04-24 12:02:47.
 Sprawozdanie z działalności sprtowej Międzyzakładowego Klubu Sportowego "Alit" w Ożarowie za 2006 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-04-24 14:19:38.
Data wprowadzenia: 2007-04-24 14:19:38
Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska