Budżet 2012

Dochody budżetu Gminy Ożarów na 2012 rok


Wydatki budżetu Gminy Ożarów na 2012 rok.


Załączniki od Nr 3 do Nr 12 do Uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie Nr XIV/105/2011r.

 Uchwała Nr XIV/105/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2012 rok. 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-01-20 13:45:51.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarów


Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/104/2011

 Uchwała Nr XIV/104/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów na lata 2012-2016 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-01-24 08:18:44.
 Uchwała Nr 140/2011 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie: opinii o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ożarów na lata 2012 - 2016.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-01-24 08:26:15.
 Uchwała Nr 139/2011 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 grudnia 2011 roku. w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Ożarów na 2012 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-02-09 14:39:30.
Uchwała Nr XV/119/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/105/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na rok 2012.  

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-03-16 08:51:04 | Data modyfikacji: 2012-05-31 12:52:14.
Uchwała Nr XV/121/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie  

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-03-16 08:51:23 | Data modyfikacji: 2012-05-31 12:52:25.
Uchwała Nr XVI/126/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie  

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-03-16 08:51:41 | Data modyfikacji: 2012-05-31 12:52:36.
Uchwała Nr XVII/141/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/104/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie WPF Gminy Ożarów na lata 2012-2016 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-31 12:53:52.
Uchwała Nr XVII/142/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/105/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ożarów na 2012 rok. 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-31 12:54:10.
Uchwała Nr XVII/143/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-31 12:54:25.

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/147/2012 WPF

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/147/2012 Wykaz przedsięwzięć do WPF

  Uchwała Nr XVIII/147/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/104/2011 z dnia 29 grudnia 2011roku w sprawie WPF Gminy Ożarów na lata 2012-2018
 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-12-07 12:44:00.
 Uchwała Nr XVIII/148/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-12-07 12:45:18.
 Uchwała Nr XIX/150/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Ożarowa z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok. 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-12-07 12:45:47.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarów


Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Ożarów na lata 2012-2016

 Uchwała Nr XX/153/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 03 lipca 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/104/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: WPF Gminy Ożarów na lata 2012-2016. 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-12-07 12:46:22.
Uchwała Nr XXI/159/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 września 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie. Opublikowano w Dz.Urz.Woj. Św. 2012r. poz.3251. 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-12-07 12:47:10.
Uchwała Nr XXII/168/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 października 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-12-07 12:47:46.

załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/167/2012 z dnia 16 października

 Uchwała Nr XXII/167/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 października 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/104/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie WPF Gminy na lata 2012-2018 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-12-07 12:48:12.
Uchwała Nr XX/154/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 03 lipca 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-12-07 12:48:26.
Uchwała Nr XXI/158/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 września 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/104/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie WPF Gminy Ożarów na lata 2012-2018 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-12-07 12:48:50.
Uchwała Nr XXIII/173/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/104/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie WPF na lata 2012-2018 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-12-07 12:49:09.
Uchwała Nr XXIII/174/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-12-07 12:49:23.
Uchwała Nr XXIV/179/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/104/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie WPF Gminy Ożarów na lata 2012-2018 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-02-05 08:48:19.
Uchwała Nr XXIV/180/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-02-05 08:48:32.
Uchwała Nr XXV/185/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/104/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie WPF gminy Ożarów na lata 2012-2018 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-02-05 08:49:19.
Uchwała Nr XXV/186/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-02-05 08:49:29.
 Sprawozdanie Rb-Z na koniec III kwartału 2012 r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-02-05 08:53:14.
 Sprawozdanie Rb-N na koniec III kwartału 2012 r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-02-05 08:53:50.
 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-02-05 08:55:06 | Data modyfikacji: 2013-02-05 08:55:26.
 Sprawozdanie Rb-27S za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-02-05 08:56:15.
 Sprawozdanie Rb-28S za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-02-05 08:56:56 | Data modyfikacji: 2013-02-05 09:01:21.
 Projekt WPF na lata 2013-2016

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-02-05 08:57:44.
 Projekt budżetu Gminy Ożarów na 2013 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-02-05 08:58:38 | Data modyfikacji: 2013-02-05 08:59:31.
Data wprowadzenia: 2013-02-05 08:58:38
Data modyfikacji: 2013-02-05 08:59:31
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP