BIII.271.2.2017Przebudowa dróg gminnych ul. Brzozowa, ul. Bławatna, ul. Pszeniczna w Ożarowie.

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-07-07 10:29:47.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-06-20 14:39:19.

UWAGA

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pomyłkowo w punkcie 5  widnieje informacja o możliwości składania ofert cżęsciowych. Wyjaśniam, że w prowadzonym postępowaniu nie jest dopuszczone składanie ofert częściowych.

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-06-14 14:58:16 | Data modyfikacji: 2017-06-14 15:00:22.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-06-05 14:27:53.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-06-05 14:27:06.
Data wprowadzenia: 2017-06-05 14:27:06
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka