Referat Finansowy

Jakie sprawy załatwiają Interesanci w referacie finansowym?

  •  wymiar podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości
  •  podatek od środków transportowych
  •  opłata od posiadanego psa
  •  zaświadczenia o stanie majątkowym
  •  podania w sprawie ulg ustawowych i uznaniowych dotyczących podatków
  •  zaświadczenia o spłacie długu wobec Państwowego Funduszu Ziemi
  •  pobór i inkaso podatków 

Podatku od posiadania psów nie pobiera się: 

1)          pod warunkiem wzajemności – od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)          z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych (niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych),

3)          z tytułu posiadania psów utrzymanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych – po dwa na każde gospodarstwo.

 

Opłaty:

 

- zaświadczenie o niezaleganiu w podatku i opłatach lokalnych lub stwierdzające stan zaległości: 21zł

- pozostałe zaświadczenia: 17zł

 

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2005-01-11 14:42:57 | Data modyfikacji: 2007-01-03 10:56:53.
 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2005-01-12 09:06:01 | Data modyfikacji: 2011-12-20 13:12:27.
 Deklaracja na podatek od nieruchomości

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2005-01-12 09:13:04 | Data modyfikacji: 2011-12-20 13:13:05.
 Informacja o lasach

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2005-01-12 09:13:41 | Data modyfikacji: 2011-12-20 13:13:32.
 Deklaracja na podatek leśny

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2005-01-12 09:14:29 | Data modyfikacji: 2011-12-20 13:14:07.
 Informacja o gruntach

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2005-01-12 09:15:25 | Data modyfikacji: 2011-12-20 13:14:49.
 Deklaracja na podatek rolny

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2005-01-12 09:16:15 | Data modyfikacji: 2011-12-20 13:15:13.
 Deklaracja na podatek od środków transportowych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-02-07 09:14:26 | Data modyfikacji: 2017-05-04 09:51:07.
 Załącznik do deklaracji DT-1 (od środków transportowych)

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-02-07 09:15:40 | Data modyfikacji: 2017-05-04 09:52:17.
Data wprowadzenia: 2012-02-07 09:15:40
Data modyfikacji: 2017-05-04 09:52:17
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP