Zarządzenia Burmistrza 2004 rok

 Zarządzenie Nr 1/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-23 11:50:50.
 Zarządzenie Nr 2/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-23 11:53:54.
 Zarządzenie Nr 3/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie: opracowania planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2004 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-23 13:24:28.
 Zarządzenie Nr 3A/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na 2004 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-23 13:26:22.
 Zarządzenie Nr 4/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 6 kwietnia 2004 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-23 13:27:27.
 Zarządzenie Nr 5/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 10 maja 2004 roku w sprawie: powołania obwodowych komisji do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-23 14:30:55.
 Zarządzenie Nr 6/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-23 14:32:07.
 Zarządzenie Nr 7/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-23 14:33:57.
 Zarządzenie Nr 8/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 8 czerwca 2004 roku w sparwie zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-23 14:36:34.
 Zarządzenie Nr 9/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 8 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-23 14:40:03.
 Zarządzenie Nr 10/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego dla oceny warunków mieszkaniowych osób ubiegających się o przyznanie lokalu mieszkaniowego wchodzącego w skład Gminy.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-23 14:53:51.
 Zarządzenie Nr 11/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-23 14:55:39.
 Zarządzenie Nr 12/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2005 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-23 15:38:54.
 Zarządzenie Nr 13/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 12 listopada 2004 roku w sprawie przyjęcdia projektu budżetu na 2005 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-25 13:52:09.
 Zarządzenie Nr 14/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie przedłużenia umowy z dnia 27.10.2004r. dotyczacej zakupu samochodu dla Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-25 13:53:58.
 Zarządzenie Nr 15/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-25 13:55:09.
Data wprowadzenia: 2005-11-25 13:55:09
Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej