Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2007 rok

 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie za 2007 rok

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-04-02 11:39:34.
 Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie za 2007 rok

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-04-02 11:57:25.
 Sprawozadnie z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za 2007 rok

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-04-02 12:00:21.
 Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie za 2007 rok

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-04-02 12:01:22.
 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie za 2007 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-04-02 12:04:20.
 Sprawozdanie z działalności Krytej Pływalni "Neptun" w Ożarowie za 2007 rok

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-04-02 12:05:14.
Data wprowadzenia: 2008-04-02 12:05:14
Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska