Budżet 2014

 Uchwała Nr XXXVII/271/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2014 rok OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 309 z dnia 21.01.2014  

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-02-07 12:53:54 | Data modyfikacji: 2014-03-03 10:30:16.
Uchwała Nr XXXIX/287/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany WPF na lata 2014-2019 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-03-03 09:41:27.
 Uchwała Nr XXXIX/288/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVII/271/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2014 rok OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 571 z dnia 11.02.2014 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-03-03 09:41:52.
 Uchwała Nr XXXIX/289/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany WPF Gminy Ożarów na lata 2014-2019 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-03-03 09:42:07.
Uchwała Nr XXXIX/290/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany w budżecie OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 572 z dnia 11.02.2014 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-03-03 09:42:29.

Uchwała Nr XL/297/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 04 marca 2014 roku w sprawie: wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy nz 2015 rok.

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-03-31 09:09:29.

Uchwała Nr XL/298/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 04 marca 2014 roku w sprawie: zmiany WPF Gminy na lata 2014-2019

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-03-31 09:10:20.

Uchwała Nr XL/299/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 04 marca 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-03-31 09:10:49.

Uchwała Nr XLII/319/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-03-31 09:11:50.

Uchwała Nr XLII/318/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie: zmiany WPF Gminy Ożarów na lata 2014-2019.

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-03-31 09:12:14.

Uchwała Nr XLIII/320/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Ożarów za 2013 rok.

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-03-31 09:12:48.

Uchwała Nr XLIV/327/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie: zmiany WPF Gminy na lata 2014-2019

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-03-31 09:13:31.

Uchwała Nr XLIV/328/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2014r. poz.2291 z dnia 11.08.2014

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-03-31 09:14:08.

Uchwała Nr XLV/332/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 11 września 2014 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2019.

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-03-31 09:15:02.

Uchwała Nr XLV/333/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 11 września 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2014r. poz.2546 z dnia 23.09.2014

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-03-31 09:15:34.

Uchwała Nr XLVI/338/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 września 2014 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2019

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-03-31 09:16:18.

Uchwała Nr XLVI/339/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 września 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2014r. poz.2690 z dnia 08.10.2014

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-03-31 09:16:55.

Uchwała Nr XLVIII/355/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 października 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2014r. poz.2877 z dnia 31.10.2014

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-03-31 09:18:37.
 Analiza z wykonania budżetu Gminy Ożarów za 2014 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-21 08:03:12.
 Sprawozdanie RB-27S za 2014 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-21 08:04:30 | Data modyfikacji: 2015-09-21 08:14:52.
 Sprawozdanie RB-28S zbiorcze za 2014 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-21 08:05:27 | Data modyfikacji: 2015-09-21 08:20:41.
 Sprawozdanie RB-Z 2014 rok. Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-21 08:06:37.
 Sprawozdanie RB-NDS kwartalne 2014 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-21 08:08:35.
 Sprawozdanie RB-N za 2014 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-21 08:10:18.
 Uchwała Nr 59/2015 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ożarowa za 2014 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-21 08:39:50.
 Uchwała Nr 40/2014 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ożarów za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-10-16 08:07:58.
Data wprowadzenia: 2015-10-16 08:07:58
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP