Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych w 2005 roku

 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie w roku 2005.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-04-05 11:16:10.
 Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie w roku 2005

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-04-05 11:17:31.
 Sprawozdanie z działalności Krytej Pływalni "NEPTUN" w Ożarowie w roku 2005

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-04-05 11:18:53.
 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie w roku 2005

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-04-05 11:20:25.
 Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie w roku 2005

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-04-05 11:21:49.
 Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie w roku 2005

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-04-05 13:24:32.
Data wprowadzenia: 2006-04-05 13:24:32
Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej