Przetarg nieograniczonny na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Maruszów gm. Ożarów.

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-10-27 11:18:01.
 SIWZ z uwzględnioną modyfikacją

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-09-27 12:31:21.
 Odpowiedzi do zapytań do treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-09-27 12:30:11.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-09-27 12:28:53.
 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-09-14 15:23:31.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-09-14 08:40:28.
Data wprowadzenia: 2017-09-14 08:40:28
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka