BIII.271.2.2020 Przetarg nieograniczony na Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Ożarowie na potrzeby budowy instalacji do odwadniania i granulacji osadu wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą techniczną.

 Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odrzuceniu oferty

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-04-30 12:41:56.
 Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzeniu czynności oceny oferty

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-04-27 10:27:41.
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-04-21 12:27:34.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-04-02 13:55:46.
 KOMUNIKAT DLA WYKONAWCÓW

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-03-30 12:22:25.

UWAGA!!!


W ZWIĄZKU Z OBECNĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ BURMISTRZ OŻAROWA, UPRZEJMMIE INFORMUJE CO NASTĘPUJĘ:


TERMIN SKŁADANIA OFERT W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU ZOSTANIE PRZESUNIĘTY Z DNIA 20.03.2020 GODZINA 12.00 NA DZIEŃ 02.04.2020 GODZINA 12.00.


PONADTO ZOSTAJE PRZEDŁUŻONY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Z 8 MIESIĘCY OD PODPISANIA UMOWY


NA 14 MIESIĘCY OD PODPISANIA UMOWY.

 

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-03-16 14:42:57.
 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-03-16 14:37:20.
 Odpowiedzi do zapytań do treści SIWZ 2

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-03-11 09:35:45.
 Nowa dokumantacja na odwodnienie

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-03-06 14:19:44 | Data modyfikacji: 2020-03-06 14:21:46.
 Przedmiary robót wersja edytowalna

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-03-06 14:15:37.
 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-03-06 14:10:33.
 Odpowiedzi do zapytań do treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-03-06 13:53:36.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT


NA DZIEŃ 20.03.2020 GODZINA 12.00

 

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-03-04 13:29:56.
 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-03-04 13:27:14.
 Specyfikacja Istotnych Warumków Zamówienia wraz z załącznikami.

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-02-25 11:56:46.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-02-25 11:21:50.
Data wprowadzenia: 2020-02-25 11:21:50
Opublikowane przez: Jolanta Pietras