BIII.271.3.2019 Przetrag nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ożarów

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-06-25 14:45:39.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2019-06-18 12:39:52.
 Odpowiedzi do treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2019-06-13 14:35:45.

UWAGA!!!


zmiana terminu składania ofert  z 11.06.2019 na dzień 18.06.2019 rok godzina 10.00

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2019-06-11 12:24:55 | Data modyfikacji: 2019-06-11 12:25:28.
 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2019-06-11 12:22:56.
 Odpowiedzi do treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Autor: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-06-11 12:21:32.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2019-06-11 12:05:53.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2019-06-04 13:25:00.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2019-06-04 13:23:24.
Data wprowadzenia: 2019-06-04 13:23:24
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka