Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2013

  Uchwała Nr XXXVIII/279/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 135 z dnia 14.01.2014

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-01-10 14:09:51 | Data modyfikacji: 2014-03-03 09:10:02.
  Uchwała Nr XXXVIII/278/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: zmiany WPF Gminy Ożarów na lata 2013-2016

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-01-10 14:08:34.
  Uchwała Nr XXXVIII/277/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/237/2013 Rady Miejskiej w Ożrowie w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentó i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 134 z dnia 14.01.2014

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-01-10 14:06:28 | Data modyfikacji: 2014-03-03 09:09:23.
 Uchwała Nr XXXVI/268/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 litopad 2013 roku w sprawie: zmiany WPF Gminy Ożarów na lata 2013-2016

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-01-10 13:08:51.
 Uchwała Nr XXXVII/275/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie: zmiany WPF Gminy Ożarów na lata 2013-2016

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-01-10 13:06:30.
  Uchwała Nr XXXVII/276/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 133 z dnia 14.01.2014

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-01-08 12:20:39 | Data modyfikacji: 2014-03-03 09:08:36.
  Uchwała Nr XXXVII/274/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie:sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-01-08 12:19:45.

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXVII/273/2013

  Uchwała Nr XXXVII/273/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie: Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-01-08 12:18:33 | Data modyfikacji: 2014-01-08 12:21:59.

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXVII/272/2013

  Uchwała Nr XXXVII/272/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-01-08 12:15:17 | Data modyfikacji: 2014-01-08 12:17:19.
  Uchwała Nr XXXVII/271/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2014 rok Uchwała Nr XXXIX/290/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany w budżecie OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 309 z dnia 21.01.2014

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-01-08 12:13:42 | Data modyfikacji: 2014-03-03 10:29:55.
  Uchwała Nr XXXVI/269/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 4399 z dnia 19.12.2013

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-12-18 13:19:41 | Data modyfikacji: 2014-03-03 09:07:48.
  Uchwała Nr XXXVI/267/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie: uchwalenia zmiany nr I miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Gliniany-Duranów"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-12-18 12:55:56.
  Uchwała Nr XXXVI/266/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie: uchwalenia zmiany nr I miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-12-18 12:53:07 | Data modyfikacji: 2013-12-18 12:58:40.

Strategia Rozwiązywania problemów Społecznych Gminy Ożarów na lata 2014-2020

  Uchwała Nr XXXVI/265/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie:przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-12-18 12:51:42.
  Uchwała Nr XXXVI/264/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/234/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 3930 z dnia 29.11.2013

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-12-18 12:47:48 | Data modyfikacji: 2014-03-03 09:06:30.
  Uchwała Nr XXXVI/263/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ożarów OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 3929 z dnia 29.11.2013

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-12-18 12:45:43 | Data modyfikacji: 2014-03-03 09:05:29.
  Uchwała Nr XXXVI/262/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie: obniżenia ceny skupu drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2014 rok na terenie Gminy Ożarów OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 3928 z dnia 29.11.2013

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-12-18 12:43:26 | Data modyfikacji: 2014-03-03 09:04:41.
  Uchwała Nr XXXVI/261/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2014 rok na terenie Gminy Ożarów. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 3927 z dnia 29.11.2013

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-12-18 12:41:07 | Data modyfikacji: 2014-03-03 09:03:39.
 Uchwała Nr XXXV/258/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 października 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 3633 z dnia 04.11.2013

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-11-05 12:56:18 | Data modyfikacji: 2014-03-03 09:02:58.
 Uchwała Nr XXXV/257/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 października 2013 roku w sprawie: Zmiany WPF Gminy na lata 2013-2016

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-11-05 12:53:30.
 Uchwała Nr XXXV/260/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 października 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/177/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-10-30 07:59:37.

CZĘŚĆ I – UWARUNKOWANIA ROZWOJU

CZĘŚĆ II – KIERUNKI ROZWOJU I POLITYKA PRZESTRZENNA

Załącznik graficzny Nr 3 Uwarunkowania rozwoju

Załącznik graficzny Nr 4 Kierunki zagospodarowania przestrzennego

CZĘŚĆ III – UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZĘ USTALEŃ

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Ożarowie

 Uchwała Nr XXXV/259/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 października 2013 roku w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów dla obszaru w granicach administracyjnych gminy.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-10-30 07:57:06 | Data modyfikacji: 2013-10-30 09:26:22.
 Uchwała Nr XXXV/256/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 października 2013 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-10-30 07:54:43.
 Uchwała Nr XXXV/255/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 października 2013 roku w sprawie: samowystarczalności energetycznej Gminy Ozarów oraz działań na rzecz efektywnego wykorzystania energii.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-10-30 07:53:29.
 Uchwała Nr XXXV/254/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 października 2013 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ożarowa

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-10-30 07:50:28.
 Uchwała Nr XXXV/253/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 października 2013 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościobowiązujących na terenie Gminy Ożarów OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 3624 z dnia 31.10.2013

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-10-30 07:49:06 | Data modyfikacji: 2014-03-03 09:02:18.
 Uchwała Nr XXXIV/252/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 września 2013 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-10-30 07:45:31.
 Uchwała Nr XXXIV/251/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 września 2013 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej powiatowi opatowskiemu

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-10-30 07:44:33.
 Uchwała Nr XXXIV/250/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 września 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 3540 z dnia 17.10.2013

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-10-30 07:43:33 | Data modyfikacji: 2014-03-03 09:01:28.
 Uchwała Nr XXXIV/249/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 września 2013 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2016

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-10-30 07:42:24.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego do uchwały Nr XXXIV/248/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 września 2013 roku.

Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr XXXIV/248/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 września 2013 roku.

 Uchwała Nr XXXIV/248/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 września 2013 roku w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów dla obszaru w granicach administracyjnych gminy.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-10-30 07:36:27.
 Uchwała Nr XXXI/247/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/208/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie: utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2013-06-28 11:28:52.
 Uchwała Nr XXXII/246/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 2666 z dnia 03.07.2013

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2013-06-28 11:23:29 | Data modyfikacji: 2014-03-03 09:00:40.
 Uchwała Nr XXXII/245/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2016

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2013-06-28 11:22:17 | Data modyfikacji: 2013-06-28 11:24:27.
 Uchwała Nr XXXII/244/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie: przystąpienia do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2013-06-28 10:45:25.
 Uchwała Nr XXXII/243/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie za 2012 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2013-06-28 10:35:00.
 Uchwała Nr XXXII/242/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Ożarowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Ożarów za 2012 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2013-06-28 10:31:47.
 Uchwała Nr XXXII/241/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ożarów za 2012 rok. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 2829 z dnia 15.07.2013

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2013-06-28 10:29:03 | Data modyfikacji: 2014-03-03 08:59:51.
 Uchwała Nr XXXI/240/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie: nadania imienia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2013-06-11 13:56:05.
 Uchwała Nr XXXI/239/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie: nadania imienia Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2013-06-11 13:54:51.
 Uchwała Nr XXXI/238/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2013-06-11 13:50:53 | Data modyfikacji: 2013-06-11 13:52:13.
 Uchwała Nr XXXI/237/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 2357 z dnia 04.06.2013

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2013-06-11 13:49:00 | Data modyfikacji: 2014-03-03 08:58:37.
 Uchwała Nr XXX/236/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/191/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 1973 z dnia 24.04.2013

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-04-23 10:31:55 | Data modyfikacji: 2013-05-23 10:39:10.
 Uchwała Nr XXX/235/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie: ustanowienia opłaty dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 1972 z dnia 24.04.2013

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-04-23 10:14:11 | Data modyfikacji: 2013-05-23 10:37:56.
 Uchwała Nr XXX/234/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie: określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 1971 z dnia 24.04.2013

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-04-23 10:11:12 | Data modyfikacji: 2013-05-23 10:35:00.
 Uchwała Nr XXX/233/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 2218 z dnia 20.05.2013

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-04-23 10:09:28 | Data modyfikacji: 2013-05-23 10:28:32.
 Uchwała Nr XXX/232/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/196/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28.12.2012 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 1970 z dnia 24.04.2013

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-04-23 10:05:19 | Data modyfikacji: 2013-05-23 10:27:20.
 Uchwała Nr XXX/231/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 2217 z dnia 22.05.2013

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-04-23 09:57:01 | Data modyfikacji: 2013-05-23 10:24:14.
 Uchwała Nr XXX/229/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/201/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 stycznia 2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-04-23 09:54:25.
 Uchwała Nr XXX/228/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie: Przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr II Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ożarowa

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-04-23 09:48:06.
 Uchwała Nr XXX/227/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-04-23 09:43:11.
 Uchwała Nr XXX/226/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-04-23 09:41:18.
 Uchwała Nr XXX/225/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego MGOK w Ożarowie za 2012 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-04-23 09:38:38.
 Uchwała Nr XXX/224/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta Ożarowa za 2012 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-04-23 09:36:34.
 Uchwała Nr XXX/223/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZGKiM w Ożarowie za 2012 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-04-23 09:33:04.
 Uchwała Nr XXIX/222/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie: określenia przystanków komunikacji i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ożarów oraz zasad korzystania z dworca. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 12216 z dnia 20.05.2013

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-04-23 09:27:23 | Data modyfikacji: 2013-05-23 10:40:25.
 Uchwała Nr XXIX/221/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 1666 z dnia 9.04.2013

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-04-23 09:24:33 | Data modyfikacji: 2013-05-23 10:20:40.
 Uchwała Nr XXIX/220/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/200/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia WPF gminy na lata 2013-2016

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-04-23 09:23:28 | Data modyfikacji: 2013-04-23 09:34:01.
 Uchwała Nr XXIX/219/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie: wyodrębnienia funduszu społecznego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-04-23 09:19:39.
 Uchwała Nr XXIX/218/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Ożarów na lata 2013-2015

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-04-23 09:18:25.
 Uchwała Nr XXIX/217/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie: zmiany nieruchomości gruntowych.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-04-23 09:05:18.
 Uchwała Nr XXIX/216/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-04-23 09:04:18.
 Uchwała Nr XXIX/215/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-04-23 09:02:51.
 Uchwała Nr XXIX/214/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt nz terenie Gminy Ożarów w 2013r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-04-23 08:57:49.
 Uchwała Nr XXVIII/213/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 1172

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-03-13 13:57:28 | Data modyfikacji: 2013-03-13 14:03:20.
 Uchwała Nr XXVIII/212/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/200/2013 z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie WPF Gminy Ożarów na lata 2012-2016

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-03-13 13:56:04.
 Uchwała Nr XXVIII/211/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/200/2013 z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie WPF Gminy Ożarów na lata 2012-2016

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-03-13 13:54:53.
 Uchwała Nr XXVIII/210/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ożarów oraz zasad korzystania z dworca. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 1171

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-03-13 13:49:55 | Data modyfikacji: 2013-03-13 14:02:57.
 Uchwała Nr XXVIII/208/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie: utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-03-13 13:42:05.
 Uchwała Nr XXVIII/209/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie: wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2013.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-03-13 13:40:03.
 Uchwała Nr XXVIII/207/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i doprowadzenie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-03-13 13:32:10.
 Uchwała Nr XXVIII/206/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie: przyjęcia planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ożarowie na 2013 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-03-13 13:18:24.
 Uchwała Nr XXVIII/205/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie: przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Ożarowie na 2013 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-03-13 13:14:30.
 Uchwała Nr XXVII/204/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/151/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 03 lipca 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr I Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Górniczego "Gliniany-Duranów"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-03-13 13:10:56.
 Uchwała Nr XXVII/203/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-02-08 12:29:56.
 Uchwała Nr XXVII/202/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-02-08 12:28:40.

Załączniki do Uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie Nr XXVII/201/2013

 Uchwała Nr XXVII/201/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2013 rok. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 1154

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-02-08 12:09:45 | Data modyfikacji: 2013-03-11 10:56:55.
 Uchwała Nr XXVII/200/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2016

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-02-08 12:07:27.

Zobacz:
 Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2010. .  Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie, rok 2011. .  Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2012. .  Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2013 .  Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2014 . 
Data wprowadzenia: 2013-02-08 12:07:27
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP