BIII.271.12.2019 Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Ożarów

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-12-24 07:50:07.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-12-23 12:50:21.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-12-04 08:03:09.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-12-04 07:59:57.
Data wprowadzenia: 2019-12-04 07:59:57
Opublikowane przez: Jolanta Pietras