Oświadczenia majątkowe za 2016 rok.

 Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-25 08:55:29.
 Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-25 08:58:53.
 Paweł Rędziak - Zastępca Burmistrza

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-30 09:52:47.
  Tomasz Sobieraj - Sekretarz Gminy

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-30 09:53:38 | Data modyfikacji: 2017-05-30 09:55:16.
 Stefania Dziedzic - Skarbnik Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-30 09:54:12.
 Krzysztof Antoniewski - Dyrektor ZGKiM w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-30 10:04:43.
  Jolanta Banach - Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie im. Witolda Gombrowicza

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-30 10:08:04.
  Marian Sus - Dyrektor M-GOK w Ożarowie im. Aleksandra Patkowskiego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-30 10:14:24.
 Zbigniew Mistrzyk - Kierownik krytej pływalni "Neptun" w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-30 10:15:29.
  Małgorzata Dębniak - Kierownik OPS w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-30 10:16:24.
 Jolanta Sobczyk - Kierownik ŚDS w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-30 10:18:05.
 Mirosława Stolarczyk - Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno -Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-30 10:19:47.
 Alicja Różańska Cembrowska - Dyrektor Zespołu Ogólnokształcącego im. E. Szylki w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-30 10:21:00 | Data modyfikacji: 2017-10-04 08:38:32.
 Helena Kara - Dyrektor Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-30 10:22:15.
 Marzena Okręt - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pisarach

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-30 10:23:12.
 Anna Kubala - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowicach

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-30 10:24:43.
 Jolanta Gołąb - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-30 10:26:55.
 Jarosław Pastuszka - Prezes Zarządu MPK Sp. z o. o. z siedzibą w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-30 10:28:32.
 Marian Cieszkowski - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-25 09:12:16 | Data modyfikacji: 2017-05-30 09:51:23.
 Mariola Bańcer - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-25 09:14:56 | Data modyfikacji: 2017-05-30 09:51:36.
 Danuta Bień - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-25 09:16:53 | Data modyfikacji: 2017-05-30 09:51:48.
 Monika Buglewska - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-25 09:18:45 | Data modyfikacji: 2017-05-30 09:56:06.
 Halina Dragan - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-25 09:19:37 | Data modyfikacji: 2017-05-30 09:56:17.
  Grzegorz Dzikowski - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-25 09:25:25 | Data modyfikacji: 2017-05-30 09:56:30.
 Beata Kwiecińska - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-25 09:33:16 | Data modyfikacji: 2017-05-30 09:56:43.
 Krzysztof Kita - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-25 09:26:27 | Data modyfikacji: 2017-05-30 10:00:22.
 Zenon Kwieciński - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-25 09:35:47 | Data modyfikacji: 2017-05-30 10:02:56.
 Wojciech Majcher - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-25 09:37:14 | Data modyfikacji: 2017-05-30 10:03:06.
 Adam Młodożeniec - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-25 09:38:43 | Data modyfikacji: 2017-05-30 10:03:15.
 Małgorzata Olaś - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-25 09:39:36 | Data modyfikacji: 2017-05-30 10:03:26.
 Jolanta Wąsik - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-25 09:43:24 | Data modyfikacji: 2017-05-30 10:03:33.
 Marcin Stańczyk - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-25 09:40:26 | Data modyfikacji: 2017-05-30 10:03:46.
 Koniec kadencji - Alicja Różańska Cembrowska - Dyrektor Zespołu Ogólnokształcącego im. E. Szylki w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-10-04 08:35:49.
 Początek Kadencji - Katarzyna Swacha - Dyrektor Zespołu Ogólnokształcącego im. E. Szylki w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-10-04 08:37:44.
Data wprowadzenia: 2017-10-04 08:37:44
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP