Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2017 rok

 Sprawozdanie z działalności Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za 2017 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Mirosława Stolarczyk - Kierownik COSiP | Data wprowadzenia: 2018-05-29 10:03:42 | Data modyfikacji: 2018-05-29 10:04:14.
 Sprawozdanie z działalności klubu sportowego "Alit" w Ożarowie za 2017 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Grzegorz Witek - Prezes Klubu Sportowego | Data wprowadzenia: 2018-05-29 10:14:24.
 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie za 2017 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Jolanta Banach - Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza | Data wprowadzenia: 2018-05-29 10:16:55.
 Sprawozdanie z działalności krytej pływalni "Neptun" w Ożarowie za 2017 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Zbigniew Mistrzyk - Kierownik Pływalni | Data wprowadzenia: 2018-05-29 10:18:25.
 Sprawozdanie z działalności ŚDS w Ożarowie za 2017 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Jolanta Sobczyk - Kierownik ŚDS | Data wprowadzenia: 2018-05-29 10:24:02.
 Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Ożarowie za 2017 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Henryk Wzorek - Komendant | Data wprowadzenia: 2018-05-29 10:26:18.
 Sprawozdanie z działalności OPS w Ożarowie za 2017 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Małgorzata Dębniak - Kierownik | Data wprowadzenia: 2018-05-29 10:32:20.
 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z. o o. za 2017 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Jarosław Pastuszka | Data wprowadzenia: 2018-05-29 10:33:53.
 Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Aleksandra Patkowskiego w Ożarowie za 2017 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marian Sus - Dyrektor MGOK w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2018-05-29 10:48:59.
  Sprawozdanie z działalności ZGKiM w Ożarowie za 2017 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krzysztof Antoniewski - Dyrektor ZGKIM w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2018-05-29 10:50:17.
 Sprawozdanie z działalności Policji w Ożarowie za 2017 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Zbigniew Gaweł | Data wprowadzenia: 2018-05-29 10:52:27 | Data modyfikacji: 2018-05-29 10:52:53.
  Sprawozdanie z działalności SPZOZ w Ożarowie w 2017 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Władysław Trytko | Data wprowadzenia: 2018-08-14 14:38:07 | Data modyfikacji: 2018-08-14 14:39:46.
 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Ożarów w roku szkolnym 2017/2018

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Mirosław Adamek | Data wprowadzenia: 2018-12-13 08:00:27.
Data wprowadzenia: 2018-12-13 08:00:27
Autor: Mirosław Adamek
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP