BIII.271.4.2020 Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Bałtówka i Nowe gmina Ożarów

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-06-19 14:41:21.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-06-09 10:56:50.
 Odpowiedzi do zapytań do treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-05-26 12:11:13.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-05-15 10:02:51.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-05-15 09:42:34.
Data wprowadzenia: 2020-05-15 09:42:34
Opublikowane przez: Jolanta Pietras