Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych w 2004 roku

 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie w 2004 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-12 10:51:08.
 Sprawozdanie z działalności Krytej Pływalni "NEPTUN" w Ożarowie w 2004 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-12 10:54:17.
 Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie w 2004 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-12 10:55:18.
 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie w 2004 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-12 10:56:28.
 Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie w 2004 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-13 09:43:05.
 Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Ożarowie w 2004 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-13 09:52:16.
 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gminy Ożarów w 2004 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-13 09:56:16.
Data wprowadzenia: 2005-04-13 09:56:16
Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej