Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa, wyrobów i przetworów mięsnych dla ZSO im. Edwarda Szylki w Ożarowie

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2015-04-23 10:32:07.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2015-04-13 14:24:54.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2015-04-13 14:24:02.
Data wprowadzenia: 2015-04-13 14:24:02
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka