BIII271.6.2014 Przetarg nieograniczony na remont budynku remizy w msc Jankowice

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-05-14 11:44:31.
Odpowiedzi do pytań do treści SIWZ
 odpnapyt29042014s.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-04-29 14:50:45.
Dokumentacja techniczna - STWiOR
 dokenttech116042014.zip

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-04-16 12:13:38 | Data modyfikacji: 2014-04-16 12:18:22.
Dokumentacja techniczna- zgłoszenie
 zgloszenier16042014.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-04-16 11:41:35 | Data modyfikacji: 2014-04-16 12:10:13.
Przedmiary robót
 przedmiary16042014.zip

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-04-16 11:37:06.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 SIWZ i załączniki16042014.zip

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-04-16 11:36:09.
Ogłoszenie o zamówieniu
 bzp1.portal.uzp.gov.pl_indexogl.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-04-16 11:34:57.
Data wprowadzenia: 2014-04-16 11:34:57
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka