ROK 2013

 Wykaz osób prawnych, którym Burmistrz umorzył zaległości z tytułu podatku od środków transportu w 2013 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-06-02 13:50:55.
 Wykaz osób prawnych, którym Burmistrz rozłożył zaległość podatkową na raty w podatku od nieruchomości w 2013 roku

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-06-02 13:55:06 | Data modyfikacji: 2014-06-02 14:05:33.
 Wykaz osób prawnych, którym Burmistrz umorzył odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości w 2013 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-06-02 13:56:49.
 Wykaz osób fizycznych, którym Burmistrz umorzył zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości za 2013 rok w kwocie powyżej 500 zł.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-06-02 13:58:51.
 Wykaz osób prawnych, którym Burmistrz umorzył zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w 2013 roku w kwocie powyżej 500 zł.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-06-02 14:00:39.
 Wykaz Osób fizycznych, którym Burmistrz Ożarowa umorzył zaległości podatkowe w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości w 2013 roku w kwocie powyżej 500 zł

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-06-04 12:54:57.
Data wprowadzenia: 2014-06-04 12:54:57
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP