Program Ochrony Środowiska Gminy Ożarów

 Uchwała Nr XXVIII/188/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2005-04-20 10:52:47 | Data modyfikacji: 2007-03-12 10:08:24.
 Program Ochrony Środowiska Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-10-20 13:49:48.
 Uchwała Nr XLIII/310/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/188/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-10-30 10:11:19 | Data modyfikacji: 2007-03-12 10:08:34.
 Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-10-30 10:13:21.
 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ożarów na lata 2012-2032

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Irena Kocjan | Data wprowadzenia: 2014-05-07 10:08:10.
 Uchwała Nr XXV/188/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ożarów na lata 2013-2032"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-05-07 10:09:46.
Data wprowadzenia: 2014-05-07 10:09:46
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP