BIII271.6.2016 Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Ożarów

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-06-24 12:00:29.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-06-16 12:38:45.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-06-16 11:39:00.
Data wprowadzenia: 2016-06-16 11:39:00
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka