BIII.271.14.2014 Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miejskiego w Ożarowie

 Informacja o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-09-26 08:01:08.
 Projekt Budowlany załącznik nr 10

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-09-10 14:19:15.
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót-załącznik nr 9

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-09-10 14:18:45.
 Przedmiary robót załącznik nr 8

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-09-10 14:18:15.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-09-10 14:09:30.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-09-10 14:06:01.
Data wprowadzenia: 2014-09-10 14:06:01
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka