Informacja o konsultacjach 2019 rok

Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-01-29 09:40:14.
 Ogłoszenie o konsultacjach - Oferta z własnej inicjatywy złożona przez Międzyzakładowy Klub Sportowy "ALIT" w Ożarowie ul. Leśna 2, 27-530 Ożarów, dla zadania pn: "Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Ożarowa"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Grzegorz Witek - Prezes Klubu Sportowego | Data wprowadzenia: 2019-02-08 11:11:49.
 Ogłoszenie o konsultacjach - Oferta z własnej inicjatywy złożona przez Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki "Peleton" z siedzibą 90-229 Łódź, ul. Kamińskiego 18, dla zadania pn: "30 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Teresa Kempska - Prezes Stowarzyszenia, Ireneusz Wach - Sekretarz Stowarzyszenia | Data wprowadzenia: 2019-04-17 08:11:36.
  Ogłoszenie o konsultacjach - Oferta z własnej inicjatywy złożona przez Stowarzyszenie Ożarowska Akademia Seniora z siedzibą 27-530 Ożarów, ul. Kościuszki 16 dla zadania pn: "Organizacja wizyty studyjnej dla seniorów z Warszawy-Rembertów"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Danuta Mroczek | Data wprowadzenia: 2019-04-29 13:16:31.
  Ogłoszenie o konsultacjach - Oferta z własnej inicjatywy złożona przez Ostrowieckie Stowarzyszenie Tenisowe WINNER dla zadania pn.: "VI Turniej tenisa ziemnego i puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Zbigniew Jopek | Data wprowadzenia: 2019-05-17 08:37:35.
 Ogłoszenie o konsultacjach - Oferta z własnej inicjatywy złożona przez Polski Związek Wędkarski , okręg Tarnobrzeg KRS 0000043301, koło nr 24 Ożarów, ul. Przy Zalewie 2, 39-400 Tarnobrzeg, dla zadania pn: "Organizacja zawodów wędkarskich o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów, kategoria senior-junior"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Kamil Misiura - Prezes Koła | Data wprowadzenia: 2019-06-03 08:52:51 | Data modyfikacji: 2019-06-03 08:55:50.
 Ogłoszenie o konsultacjach - Oferta z własnej inicjatywy złożona przez Międzyzakładowy Klub Sportowy "ALIT" w Ożarowie ul. Leśna 2, 27-530 Ożarów, dla zadania pn: "Organizacja ogólnopolskiego turnieju brydża sportowego"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Grzegorz Witek - Prezes Klubu Sportowego | Data wprowadzenia: 2019-06-04 09:08:39.
 Ogłoszenie o konsultacjach - Oferta z własnej inicjatywy złożona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie, KRS 0000344423, Osiedle Wzgórze 56, 27-530 Ożarów, dla zadania pn: "Osoby w wieku emerytalnym"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Katarzyna Wójcik - Prezes Stowarzyszenia | Data wprowadzenia: 2019-08-21 12:56:53.

Formularz Konsultacji na 2020 rok

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok

Projekt Programu na 2020 rok.

 Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Ożarów z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na terenie Gminy Ożarów na 2020 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-09-12 11:33:01 | Data modyfikacji: 2019-09-12 12:04:48.
 Ogłoszenie o konsultacjach - Oferta z własnej inicjatywy złożona przez Międzyzakładowy Klub Sportowy "ALIT" w Ożarowie ul. Leśna 2, 27-530 Ożarów, dla zadania pn: "Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Grzegorz Witek - Prezes Klubu Sportowego "Alit" | Data wprowadzenia: 2019-09-20 08:53:40.
 Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-10-14 12:54:04.
 Ogłoszenie o konsultacjach - Oferta z własnej inicjatywy złożona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie, KRS 0000344423, Osiedle Wzgórze 56, 27-530 Ożarów, dla zadania pn: "Osoby w wieku emerytalnym"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Katarzyna Wójcik - Prezes Stowarzyszenia | Data wprowadzenia: 2019-10-15 11:50:34.
 Ogłoszenie o konsultacjach - Oferta z własnej inicjatywy złożona przez Międzyzakładowy Klub Sportowy "ALIT" w Ożarowie ul.Leśna 2, 27-530 Ożarów dla zadania "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Grzegorz Witek - Prezes Klubu Sportowego "Alit" w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-11-18 15:08:49 | Data modyfikacji: 2019-11-18 15:11:27.

Zobacz:
 Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów na 2019 rok . 
Data wprowadzenia: 2019-11-18 15:08:49
Data modyfikacji: 2019-11-18 15:11:27
Autor: Grzegorz Witek - Prezes Klubu Sportowego "Alit" w Ożarowie
Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych