Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2016 rok

  Sprawozdanie z działalności ZEAS w Ożarowie za 2016 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-04-06 12:34:28 | Data modyfikacji: 2017-04-10 09:35:20.
  Sprawozdanie z działalności klubu sportowego "Alit" w Ożarowie za 2016 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-04-06 12:35:02.
 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie za 2016 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-04-06 12:38:14.
  Sprawozdanie z działalności krytej pływalni "Neptun" w Ożarowie za 2016 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-04-06 12:39:21.
 Sprawozdanie z działalności ŚDS w Ożarowie za 2016 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-04-06 12:43:22.
  Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Ożarowie za 2016 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-04-06 12:48:30.
 Sprawozdanie z działalności OPS w Ożarowie za 2016 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-04-10 09:32:53.
 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z. o o. za 2016 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-04-10 09:34:15.
 Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Aleksandra Patkowskiego w Ożarowie za 2016 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-04-12 11:28:53 | Data modyfikacji: 2017-04-12 11:29:59.
 Sprawozdanie z działalności ZGKiM w Ożarowie za 2016 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-04-19 11:03:08.
 Sprawozdanie z działalności SPZOZ w Ożarowie za 2016 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-08 08:43:34.
 Sprawozdanie z działalności Policji w Ożarowie za 2016 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-30 07:24:42.
 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Ożarów w roku szkolnym 2016/2017

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-11-23 11:09:22.
Data wprowadzenia: 2017-11-23 11:09:22
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP