ROK 2019

 Wykaz osób fizycznych, którym Burmistrz Ożarowa udzielił zwolnienia podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-05-26 10:15:06.
 Wykaz osób prawnych, którym Burmistrz Ożarowa umorzył zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości w 2019 roku w kwocie powyżej 500 zł.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-05-26 10:16:33.
 Wykaz osób fizycznych, którym Burmistrz Ożarowa umorzył zaległości podatkowe w podatku rolnym i od nieruchomości w 2019 roku w kwocie powyżej 500 zł

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-05-26 11:30:45.
 Wykaz osób fizycznych, którym Burmistrz Ożarowa umorzył zaległości z tytułu podatku od środków transportu w 2019 roku w kwocie powyżej 500 zł

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-05-26 11:37:21.
 Wykaz osób prawnych, którym Burmistrz Ożarowa umorzył zaległości z tytułu podatku od środków transportu w 2019 roku w kwocie powyżej 500 zł

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-05-26 11:37:45.
Data wprowadzenia: 2020-05-26 11:37:45
Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP