BIII271.4.2016 Przetarg nieograniczny na Przebudowa dróg gminnych Sobótka – Bugaj, Sobótka – Sobótka Kolonia, Sobotka – Sobotka gmina Ożarów

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-05-24 14:00:55.
 Skorygowany przedmiar robót

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-05-11 12:54:40.
 Odpowiedzi do zapytań do treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-05-11 12:53:47.
 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-29 10:35:44.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-04-29 09:50:29.
Data wprowadzenia: 2016-04-29 09:50:29
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka