Archiwum

OGŁOSZENIE


PRZEDSIĘBIORCY WPISANI DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DO DNIA 31 GRUDNIA 2004r. MAJĄ OBOWIĄZEK UZUPEŁNIĆ BRAKUJĄCE DANE TJ.:


- NUMER EWIDENCYJNY PESEL


- OKREŚLENIE PRZEDMIOTU WYKONYWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZGODNIE Z POLSKĄ KLASYFIKACJĄ DZIAŁALNOŚCI /PKD/;


Do 31 grudnia 2004 roku uzupełnienie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.

 

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-09-09 07:43:35 | Data modyfikacji: 2005-01-12 10:21:54.
 UZUPEŁNIENIE WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-12-07 13:26:33 | Data modyfikacji: 2005-01-12 10:22:39.
Data wprowadzenia: 2004-12-07 13:26:33
Data modyfikacji: 2005-01-12 10:22:39
Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej