BI.271.10.2020.JP Przetarg nieograniczony na Remont odcinka drogi gminnej Nr 360075T Jakubowice – Grochocice w miejscowościach Jakubowice i Janowice

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej część II

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-12-18 07:34:49.
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-12-15 12:52:31.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-12-15 12:25:23.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-12-14 13:11:43.
 Odpowiedzi do zapytań do treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-12-03 10:43:00.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-11-27 13:53:02.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-11-27 13:45:25.
Data wprowadzenia: 2020-11-27 13:45:25
Opublikowane przez: Jolanta Pietras