Budżet 2013

Załączniki do Uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie Nr XXVII/201/2013


 Uchwała Nr XXVII/201/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2013 rok.

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-02-08 12:37:17.
Uchwała Nr XXVII/200/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2016 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-02-08 12:37:30.
Uchwała Nr XXVIII/211/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/200/2013 z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie WPF Gminy Ożarów na lata 2012-2016 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-11-05 12:59:23.
Uchwała Nr XXVIII/212/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/200/2013 z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie WPF Gminy Ożarów na lata 2012-2016 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-11-05 12:59:41.
Uchwała Nr XXVIII/213/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 1172 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-11-05 12:59:56.
Uchwała Nr XXIX/220/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/200/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia WPF gminy na lata 2013-2016 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-11-05 13:00:23.
Uchwała Nr XXIX/221/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 1666 z dnia 9.04.2013

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-11-05 13:00:34.
Uchwała Nr XXX/231/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 2217 z dnia 22.05.2013  

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-11-05 13:00:59.
Uchwała Nr XXXII/241/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ożarów za 2012 rok. 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-11-05 13:01:48.
Uchwała Nr XXXII/245/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2016 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-11-05 13:02:15.
Uchwała Nr XXXII/246/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-11-05 13:02:25.
Uchwała Nr XXXIV/249/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 września 2013 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2016 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-11-05 13:02:45.
Uchwała Nr XXXIV/250/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 września 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-11-05 13:02:54.
Uchwała Nr XXXIV/250/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 września 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-11-05 13:02:58.
Uchwała Nr XXXV/257/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 października 2013 roku w sprawie: Zmiany WPF Gminy na lata 2013-2016 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-11-05 13:03:33.
Uchwała Nr XXXV/257/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 października 2013 roku w sprawie: Zmiany WPF Gminy na lata 2013-2016 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-11-05 13:03:37.
Uchwała Nr XXXV/258/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 października 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-11-05 13:03:49.
  Uchwała Nr XXXVI/269/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 4399 z dnia 19.12.2013 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-03-03 09:33:04 | Data modyfikacji: 2014-03-03 09:35:58.
  Uchwała Nr XXXVII/276/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 133 z dnia 14.01.2014 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-03-03 09:34:45 | Data modyfikacji: 2014-03-03 09:35:21.
 Uchwała Nr XXXVII/275/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie: zmiany WPF Gminy Ożarów na lata 2013-2016  

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-03-03 09:36:42.
 Uchwała Nr XXXVI/268/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 litopad 2013 roku w sprawie: zmiany WPF Gminy Ożarów na lata 2013-2016  

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-03-03 09:36:52.
 Uchwała Nr XXXVIII/278/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: zmiany WPF Gminy Ożarów na lata 2013-2016  

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-03-03 09:37:08.
 Uchwała Nr XXXVIII/279/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 135 z dnia 14.01.2014 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-03-03 09:37:22.
 Analiza z wykonania budżetu za 2013 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-21 07:50:22.
 Uchwała Nr 42/2014 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach w sprawie opinii z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ożarów za 2013 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-21 07:53:33.
 Sprawozdanie roczne RB-27S za 2013 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-21 07:55:05 | Data modyfikacji: 2015-09-21 08:00:03.
 Sprawozdanie roczne RB-28S za 2013 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-21 07:55:42 | Data modyfikacji: 2015-09-21 08:01:06.
 Sprawozdanie RB-NDS 2013 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-21 07:56:28.
 Sprawozdanie RB-Z 2013 rok. Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-21 07:58:51.
 Sprawozdanie RB-N za 2013 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-10-16 08:03:36.
Data wprowadzenia: 2015-10-16 08:03:36
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP