BIII271.8.2014 Przetarg nieograniczony na kompleksową rewitalizację miasta Ożarów etap II

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 10072014uniew.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-07-10 12:34:41.
Odpowiedź do zapytań do treści SIWZ
 04072014odp.rtf

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-07-04 10:31:47.
Decyzje, pozwolenie na budowę, uzgodnienia
 03072014uzgdod.zip

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-07-03 14:32:21.
Przedmiary z rozszerzeniem ATH
 plikiPRD30_06_2014ATH..zip

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-07-01 11:31:45.
Odpowiedź do zapytań do treści SIWZ
 25062014WOD.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-07-01 11:26:14.
Projekt budowlany załącznik nr 10 do SIWZ
 Projekt budowlany załącznik nr 10 do SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-06-24 15:15:13.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-06-24 15:14:12.
Przedmiary robót załącznik nr 8 do SIWZ
 Przedmiary robót załącznik nr 8 do SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-06-24 15:11:24.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-06-24 15:09:05.
Ogłoszenie o zamówieniu
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-06-24 15:07:26.
Data wprowadzenia: 2014-06-24 15:07:26
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka