Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Jakie sprawy załatwiają Interesanci w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej: 

 • decyzje o lokalizacji celu publicznego
 • decyzje o warunkach zabudowy
 • wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • wypisy i wyrysy  z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • zaświadczenia z planu zagospodarowania przestrzennego i ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu działki
 • przyjmowanie wniosków i sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • numeracja nieruchomości (nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom)
 • decyzje i warunki na lokalizację w pasie drogowym
 • decyzje o przyznaniu dodatków mieszkaniowych

 

Opłaty:

 1. decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 107zł
 2. przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby – 56zł
 3. zaświadczenia z planu zagospodarowania przestrzennego i ze studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu działki - 17zł
 4. wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego: od wypisu do 5 stron: 30zł, powyżej 5 stron: 50zł; od wyrysu - za każdą wchodzącą wskład  wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20zł, nie więcej niż - 200zł
 5. decyzje o przyznaniu dodatków mieszkaniowych - bezpłatnie
 

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2005-01-12 09:39:06 | Data modyfikacji: 2007-01-03 15:28:42.
 Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego lub studium

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2005-01-12 09:40:25 | Data modyfikacji: 2018-11-15 12:33:49.
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2007-11-05 10:46:13 | Data modyfikacji: 2018-11-15 12:36:06.
 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2010-09-29 09:01:08 | Data modyfikacji: 2018-11-15 12:42:45.
 Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2010-09-29 09:02:16 | Data modyfikacji: 2018-11-15 14:03:53.
 Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2011-01-03 13:41:17 | Data modyfikacji: 2018-11-15 13:00:19.
 Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu dla działki

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2011-01-05 11:56:32 | Data modyfikacji: 2018-11-15 13:04:01.
 Wniosek o nadanie numeru porządkowego w gminie Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2014-04-01 13:16:04 | Data modyfikacji: 2018-11-15 13:07:22.
 Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-11-15 13:21:25.
Data wprowadzenia: 2018-11-15 13:21:25
Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP