Archiwum

 uchwała Nr XIII / 86 /2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-02-19 11:13:02 | Data modyfikacji: 2005-01-12 09:58:07.
 uchwała Nr XIII / 87 / 2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Ożarów na rok 2004.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-02-19 12:00:08 | Data modyfikacji: 2005-01-12 10:06:08.
 uchwała Nr XIII / 88 / 2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2001 rok na terenie Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-02-19 14:43:44 | Data modyfikacji: 2005-01-12 10:09:27.
 uchwała Nr XIII / 89 / 2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-02-19 14:59:27 | Data modyfikacji: 2006-01-03 12:38:38.
 Uchwała Nr XXV/167/04 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-01-12 10:02:07 | Data modyfikacji: 2006-01-03 12:21:45.
 Uchwała Nr XXIV/162/04 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-01-12 10:08:17 | Data modyfikacji: 2006-01-03 12:25:04.
 Uchwała Nr XXV/166/04 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2005 rok na terenie Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-01-12 10:13:07 | Data modyfikacji: 2006-01-03 12:30:25.
 Uchwała Nr XXXVI/241/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Ożarów na 2006 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-01-03 12:29:37 | Data modyfikacji: 2006-12-11 14:10:34.
 Uchwała Nr XXXVI/242/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2006 rok na terenie Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-01-03 12:38:18 | Data modyfikacji: 2006-12-11 14:14:03.
 Uchwała Nr III/7/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie: obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Ożarów na 2007 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-12-11 14:13:18 | Data modyfikacji: 2008-01-17 10:29:45.
 Uchwała Nr III/8/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2007 rok na terenie Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-12-11 14:16:36 | Data modyfikacji: 2008-01-17 10:41:24.
 Uchwała Nr XXXVI/240/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-01-03 12:24:36 | Data modyfikacji: 2006-12-11 14:07:25.
 Uchwała Nr III/6/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-12-11 14:09:43 | Data modyfikacji: 2008-01-17 10:17:25.
Data wprowadzenia: 2006-12-11 14:09:43
Data modyfikacji: 2008-01-17 10:17:25
Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska