BIII.271.13.2017 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Ożarów

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-12-28 12:53:16.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-12-13 13:54:32.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-11-28 14:55:42.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-11-28 14:52:16.
Data wprowadzenia: 2017-11-28 14:52:16
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka