Budżet 2004

 Uchwała Nr IV/24/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie: uchwalania budżetu Gminy Ożarów oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-22 11:10:23.
 Uchwała Nr XVI/111/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2004 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-25 09:19:40.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/111/2004 - Dochody budżetu

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-25 09:21:02.
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/111/2004 - Wydatki budżetu

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-25 09:22:18.
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/111/2004 - Przychody i rozchody budżetu

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-25 09:23:59.
 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI111/2004 - Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetu

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-25 09:26:17.
 Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XVI/111/2004 - Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-25 09:30:44.
 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/111/2004 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-25 09:33:46.
 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/111/2004 - Plan przychodów i wydatków środków specjalnych

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-25 09:37:00.
 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/111/2004 - Plan przychodów i wydatków funduszy celowych

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-25 09:38:41.
 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/111/2004 - Wykaz dotacji dla innych podmiotów w 2004 roku

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-25 09:40:06.
 Uchwała Nr XVIII/135/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: zmian w budżecie gminy.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-07-05 13:41:47.
 Uchwała Nr XIX/138/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-07-05 14:16:13.
 Uchwała Nr XXI/141/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/111/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2004 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-17 14:06:08.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/141/2004

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-17 14:06:54.
 Uchwała Nr XXI/144/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian w budżecie gminy.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-24 12:02:48.
 Uchwała Nr XXII/147/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian w budżecie gminy.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-24 12:04:09.
 Uchwała Nr XXII/148/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian uchwały Nr XVI/111/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2004 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-24 12:06:16.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/148/2004

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-24 12:07:10.
 załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/148/2004

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-24 12:07:52.
 Uchwała Nr XXIII/156/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian w budżecie gminy.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-24 12:08:53.
 Uchwała Nr XXIV/161/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian w budżecie gminy.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-12-07 11:28:55.
 Uchwała Nr XXIV/165/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/111/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2004 rok

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-12-07 11:29:43.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/165/2004

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-12-07 11:30:27.
 Uchwała Nr XXV/170/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian w budżecie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-01-17 10:29:47.
 Uchwała Nr XXVI/172/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-03-22 13:09:10.
 Uchwała Nr XXVI/174/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/111/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2004 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-03-22 13:12:40.
 Analiza z wykonania budżetu miasta i gminy Ożarów za 2004 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-05-09 11:10:59.
 Uchwała Nr XXX/201/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2004 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-05-09 11:13:20.
Data wprowadzenia: 2005-05-09 11:13:20
Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej