Budżet 2010

 Uchwała Nr 141/2009 VII Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu dołączonej do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Ożarów na 2010 r.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-12-18 15:00:57.
 Uchwała Nr 142/2009 VII Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-12-18 15:02:23.
 Uchwała Nr XLIV/302/20140 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2010 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-10 07:14:48.
 Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu gminy na 2010 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-10 07:15:43.
 Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy na 2010 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-10 07:18:08.
 Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-10 07:19:04.
 Załącznik Nr 3a - Zadania inwestycyjcjne roczne w 2010 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-10 07:19:54.
 Załącznik Nr 4 - Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2010 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-10 07:21:46.
 Załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-10 07:22:34.
 Załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-10 07:23:56.
 Załącznik Nr 7 - Wydatki jednostek budżetowych w 2010 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-10 07:26:23.
 Załącznik Nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-10 07:28:15.
 Załącznik Nr 9 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-10 07:29:03.
 Załącznik Nr 10 - Plan przychodów i wydatków dochodów własnych na 2010 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-10 07:30:22.
 Załącznik Nr 11 - Dotacje podmiotowe w 2010 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-10 07:31:06.
 Załącznik Nr 12 - Dotacje celowe w 2010 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-10 07:31:38.
 Uchwała Nr XLV/315/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIV/302/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2010 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-18 12:22:06.
 Uchwała Nr XLV/316/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-18 12:23:46.
 Sprawozdanie Rb-27S za okres od początku roku do 31 grudnia 2010 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-13 08:41:15 | Data modyfikacji: 2011-12-13 08:44:19.
 Sprawozdanie Rb-28S za okres od początku roku do 31 grudnia 2010 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-13 08:45:31 | Data modyfikacji: 2011-12-13 08:46:38.
 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do 31 grudnia 2010 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-13 08:49:06.
 Sprawozdanie Rb-Z wb. stanu na koniec IV kwartału 2010 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-13 08:50:12.
 Uchwała Nr 146/2010 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 grudnia w sprawie: opini o projekcie budżetu Miasta i Gminy Ożarów na 2011 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-16 07:54:48.
 Analiza z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ożarów za 2010 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2011-12-16 08:05:39 | Data modyfikacji: 2012-09-19 11:49:50.
 Uchwała Nr 43/2011 VII Składu Orzekahącego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie: opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy w Ożarów za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-01-24 08:10:21.
Data wprowadzenia: 2012-01-24 08:10:21
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP