Obwieszczenia 2020 rok

 Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 02.01.2020r. wydał decyzję znak: BII.6220.7.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce o nr ewid. 653/5 obr. ewid. Wyszmontów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-01-07 08:19:51.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 03.01.2020r. o znaku sprawy: BII.6220.3.2019 postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą EKSPLOATACJA ODKRYWKOWA ZE ZŁOŻA WAPIENI JURAJSKICH ,,GLINIANY-STRÓŻA” na działkach o nr ewid. 775/2, 775/3, 775/4, 775/5 obr. ewid. Gliniany, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-01-07 12:29:13.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 13.01.2020r. znak: BII.6220.3.2019 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE w sprawie uzgodnienia warunków dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Eksploatacja odkrywkowa ze złoża wapieni jurajskich ,,GLINIANY-STRÓŻA” na działkach o nr ewid. 775/2, 775/3, 775/4, 775/5 obr. ewid. Gliniany, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-01-13 15:03:23.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 14.01.2020r. znak: BI.6733.1.2020 zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach; ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,BUDOWIE ODCINKA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA” na części działek o nr 49, 48, 47, 46/5, 46/4, 46/3, 175, 33, 32, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 393 położonych w obrębie ewidencyjnym Jakubowice, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-01-14 12:45:18.
 Obwieszczenie - zawiadomienie Stron postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 16.01.2020r. do organów o uzgodnienie projektu decyzji znak: BI.6733.1.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,BUDOWIE ODCINKA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA” na części działek o nr 49, 48, 47, 46/5, 46/4, 46/3, 175, 33, 32, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 393 położonych w obrębie ewidencyjnym Jakubowice, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-01-16 13:46:02.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 29.01.2020r. na wniosek KW SOLAR VIII Sp. z o. o. ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą: ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY DO 1MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” na części działek o nr ewid. 325/1, 325/2, 325/3, 325/4 obr. ewid. Wyszmontów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-02-05 14:19:30.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 07.02.2020r. znak: BII.6220.11.2019 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY DO 1MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” na części działek o nr ewid. 325/1, 325/2, 325/3, 325/4 obr. ewid. Wyszmontów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-02-10 10:14:11.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 29.01.2020r. na wniosek KW SOLAR VIII Sp. z o. o. ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą: ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 2MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” na działce o nr ewid. 390/2 obr. ewid. Wyszmontów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-02-10 12:27:11.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 10.02.2020r. znak: BII.6220.12.2019 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 2MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” na działce o nr ewid. 390/2 obr. ewid. Wyszmontów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-02-11 07:39:25.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 29.01.2020r. na wniosek KW SOLAR VIII Sp. z o. o. ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą: ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 2MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”, na części działki o nr ewid. 143 i na działkach o nr ewid. 137, 138, 139, 140, 141, 142 obr. ewid. Czachów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-02-11 14:08:35.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 11.02.2020r. znak: BII.6220.13.2019 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 2MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”, na części działki o nr ewid. 143 i na działkach o nr ewid. 137, 138, 139, 140, 141, 142 obr. ewid. Czachów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-02-11 15:03:22.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 03.02.2020r. na wniosek KW SOLAR VIII Sp. z o. o. ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą: ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”, na działkach o nr ewid. 381/2, 382/4 obr. ewid. Wyszmontów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-02-17 09:52:09.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 14.02.2020r. znak: BI.6220.3.2020 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” na działkach o nr ewid. 381/2, 382/4 obr. ewid. Wyszmontów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-02-17 09:56:09.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 02.03.2020r. o znaku sprawy: BI.6733.1.2020 decyzji Nr 1/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,BUDOWIE ODCINKA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA” na części działek o nr 49, 48, 47, 46/5, 46/4, 46/3, 175, 33, 32, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 393 położonych w obrębie ewidencyjnym Jakubowice, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-03-02 12:54:53.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 05.03.2020r. na wniosek KW SOLAR VIII Sp. z o. o. ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą: ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”, na części działek o nr ewid. 83, 84, 85 obr. ewid. Wyszmontów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-03-09 14:22:27.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 09.03.2020r. znak: BI.6220.5.2020 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”, na części działek o nr ewid. 83, 84, 85 obr. ewid. Wyszmontów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-03-09 14:28:33.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 09.03.2020r. na wniosek Standard Power Development Sp. z o. o. i Sp. k. ul. Dekerta 18, 30 -703 Kraków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą: ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”, na części działek o nr ewid. 269, 270, 271/4 obr. ewid. Czachów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-03-11 13:41:59.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 09.03.2020r. na wniosek Standard Power Development Sp. z o. o. i Sp. k. ul. Dekerta 18, 30 -703 Kraków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą: ,,BUDOWA DWÓCH ODRĘBNYCH FARM FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY DO 1MW KAŻDA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”, na działkach o nr ewid. 73, 74, 75 obr. ewid. Czachów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-03-11 13:44:13 | Data modyfikacji: 2020-03-12 08:11:59.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 11.03.2020r. znak: BI.6220.1.2020 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”, na części działek o nr ewid. 269, 270, 271/4 obr. ewid. Czachów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-03-12 13:09:09.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 11.03.2020r. znak: BI.6220.2.2020 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,BUDOWA DWÓCH ODRĘBNYCH FARM FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY DO 1MW KAŻDA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”, na działkach o nr ewid. 73, 74, 75 obr. ewid. Czachów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-03-12 13:10:45.
 Burmistrz Ożarowa zawiadamia Strony postępowania, prowadzonego na wniosek z dnia 20.12.2019r. (uzupełniony formalnie dnia 29.01.2020r.) KW SOLAR VIII Sp. z o. o. ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, na części działki o nr ewid. 143 i na działkach o nr ewid. 137, 138, 139, 140, 141, 142 obr. ewid. Czachów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-03-24 18:39:17.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 22.04.2020r. na wniosek osoby fizycznej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą: ,,BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” na działce o nr ewid. 635 obr. ewid. Gliniany, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-04-22 13:31:15.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 22.04.2020r. znak: BI.6220.7.2020 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” na działce o nr ewid. 635 obr. ewid. Gliniany, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-04-22 14:16:28.
 Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29.04.2020r. wydał decyzję znak: BI.6220.4.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,Budowie instalacji transportu popiołów lotnych z silosu nr 12 do młynów cementu”, planowanej do realizacji na części działki o nr ewid. 1175/6 obr. ewid. Gliniany, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-05-04 08:37:53.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 07.05.2020r. na wniosek GMINY OŻARÓW w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą: ,,PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI WEWNĘTRZNEJ RELACJI NOWE - JANÓW DO PARAMETRÓW DROGI PUBLICZNEJ - GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWE”, na drodze oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3730 w obr. ewid. Nowe, gm. Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-05-08 13:21:02.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 08.05.2020r. znak: BI.6220.12.2020 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii / uzgodnienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI WEWNĘTRZNEJ RELACJI NOWE - JANÓW DO PARAMETRÓW DROGI PUBLICZNEJ - GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWE”, na drodze oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3730 w obr. ewid. Nowe, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-05-08 13:24:52.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 04.05.2020r. na PV 1160 Sp. z o. o., ul. Jasna 14/16A, 00-041Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą: ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” na działkach o nr ewid. 133, 134 obr. ewid. Czachów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-05-18 10:11:45.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 18.05.2020r. znak: BI.6220.6.2020 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”, na działkach o nr ewid. 133, 134 obr. ewid. Czachów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-05-18 13:22:42.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 28.05.2020r. znak: BI.6220.12.2020 zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI WEWNĘTRZNEJ RELACJI NOWE – JANÓW DO PARAMETRÓW DROGI PUBLICZNEJ - GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWE”, na drodze oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3730 w obr. ewid. Nowe, gm. Ożarów przez inwestora GMINĘ OŻARÓW.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-05-28 10:35:13.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 28.05.2020r. znak: BI.6220.1.2020 zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” na części działek o nr ewid. 269, 270, 271/4 obr. ewid. Czachów, gm. Ożarów przez inwestora Standard Power Development Sp. z o. o. i Sp. k. ul. Dekerta 18, 30 -703 Kraków.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-05-28 12:05:32.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 28.05.2020r. znak: BI.6220.2.2020 zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,BUDOWA DWÓCH ODRĘBNYCH FARM FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY DO 1MW KAŻDA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”, na działkach o nr ewid. 73, 74, 75 obr. ewid. Czachów, gm. Ożarów, przez inwestora Standard Power Development Sp. z o. o. i Sp. k. ul. Dekerta 18, 30 -703 Kraków.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-05-29 07:29:50.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 04.05.2020r. na wniosek PV 1160 Sp. z o. o., ul. Jasna 14/16A, 00-041Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą: ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” na działkach o nr ewid. 199, 200 obr. ewid. Karsy, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-05-29 13:38:05.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 29.05.2020r. znak: BI.6220.8.2020 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”, na działkach o nr ewid. 199, 200 obr. ewid. Karsy, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-05-29 13:54:37.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 04.05.2020r. na wniosek PV 1160 Sp. z o. o., ul. Jasna 14/16A, 00-041Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą: ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 3MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” na działce o nr ewid. 361 obr. ewid. Wyszmontów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-06-01 12:47:55.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 01.06.2020r. znak: BI.6220.9.2020 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 3MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”, na działce o nr ewid. 361 obr. ewid. Wyszmontów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-06-01 12:49:53.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 02.06.2020r. znak: BI.6220.7.2020 zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” na działce o nr ewid. 635 obr. ewid. Gliniany, gm. Ożarów, przez inwestora osoby fizycznej..

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-06-03 07:17:24.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 12.06.2020r. znak: BI.6220.6.2020.AO zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”, na działkach o nr ewid. 133, 134 obr. ewid. Czachów, gm. Ożarów, przez inwestora PV 1160 Sp. z o. o., ul. Jasna 14/16A, 00-041Warszawa.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-06-15 07:30:05.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 15.06.2020r. znak: BII.6220.12.2019.AO zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 2MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”, na działce o nr ewid. 390/2 obr. ewid. Wyszmontów, gm. Ożarów, przez inwestora KW SOLAR VIII Sp. z o. o. ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-06-15 13:54:41.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 22.06.2020r. decyzji znak: BI.6220.12.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI WEWNĘTRZNEJ RELACJI NOWE - JANÓW DO PARAMETRÓW DROGI PUBLICZNEJ - GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWE”, na drodze oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3730 w obr. ewid. Nowe, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-06-22 13:34:11.
 Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22.06.2020r. wydał decyzję znak: BI.6220.12.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI WEWNĘTRZNEJ RELACJI NOWE - JANÓW DO PARAMETRÓW DROGI PUBLICZNEJ - GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWE”, na drodze oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3730 w obr. ewid. Nowe, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-06-22 13:35:41.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 23.06.2020r. postanowienia znak: BI.6220.12.2020 o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Burmistrza Ożarowa z dnia 22.06.2020r. znak: BI.6220.12.2020.AO o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą ,,PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI WEWNĘTRZNEJ RELACJI NOWE - JANÓW DO PARAMETRÓW DROGI PUBLICZNEJ - GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWE”, na drodze oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3730 w obr. ewid. Nowe, gm. Ożarów, wydanej na rzecz GMINY OŻARÓW.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-06-23 10:05:52.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 26.06.2020r. znak: BI.6220.8.2020.AO zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”, na działkach o nr ewid. 199, 200 obr. ewid. Karsy, gm. Ożarów, przez inwestora PV 1160 Sp. z o. o., ul. Jasna 14/16A, 00-041Warszawa.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-06-26 09:34:26.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 08.07.2020r. decyzji znak: BII.6220.13.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 2MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” na części działki o nr ewid. 143 i na działkach o nr ewid. 137, 138, 139, 140, 141, 142 obr. ewid. Czachów, gm. Ożarów, dla inwestora KW SOLAR VIII Sp. z o. o. ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-07-08 14:25:18.
 Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 08.07.2020r. wydał decyzję znak: BII.6220.13.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 2MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” na części działki o nr ewid. 143 i na działkach o nr ewid. 137, 138, 139, 140, 141, 142 obr. ewid. Czachów, gm. Ożarów, dla inwestora KW SOLAR VIII Sp. z o. o. ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-07-08 14:26:22.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 26.06.2020r. na wniosek PV 1160 Sp. z o. o., ul. Jasna 14/16A, 00-041Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą: ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” na działce o nr ewid. 653/6 obr. ewid. Wyszmontów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-07-09 14:02:59.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 26.06.2020r. na wniosek PV 1160 Sp. z o. o., ul. Jasna 14/16A, 00-041Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą: ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 3MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” na działkach o nr ewid. 319/1, 319/2, 320, 321, 322/1 obr. ewid. Janopol, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-07-09 14:08:19.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 17.07.2020r. znak: BI.6220.13.2020.AO do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”, na działce o nr ewid. 653/6 obr. ewid. Wyszmontów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-07-17 14:55:37.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 17.07.2020r. znak: BI.6220.14.2020.AO do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 3MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”, na działkach o nr ewid. 319/1, 319/2, 320, 321, 322/1 obr. ewid. Janopol, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-07-17 14:59:54.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 20.07.2020r. znak: BI.6220.5.2020.AO zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”, na części działek o nr ewid. 83, 84, 85 obr. ewid. Wyszmontów, gm. Ożarów, przez inwestora KW SOLAR Sp. z o. o., ul. Jasna 14/16A, 00-041Warszawa.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-07-20 13:15:37.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 23.07.2020r. znak: BI.6733.3.2020.AO zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania na wniosek PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie; ul. Garbarska 21A, 20 – 340 Lublin działającej przez pełnomocnika Pana Adama Wieleba w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Przebudowie istniejącej napowietrznej słupowych stacji transformatorowych SN/nN Jakubowice 4 Piekarnia wraz z nawiązaniami po stronie SN i nN” na części działek o nr 183/11, 194, 59, 60, 61/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Jakubowice, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-07-23 15:03:57.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 23.07.2020r. znak: BI.6733.4.2020.AO zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania na wniosek PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie; ul. Garbarska 21A, 20 – 340 Lublin działającej przez pełnomocnika Pana Adama Wieleba w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Przebudowie istniejącej napowietrznej słupowej stacji transformatorowej SN/nN Sobótka 2 wraz z nawiązaniami po stronie SN i nN” na części działek o nr 439/4, 796, 366/2, 365/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-07-23 15:07:10 | Data modyfikacji: 2020-07-23 15:08:46.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 23.07.2020r. znak: BI.6733.5.2020.AO zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania na wniosek PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie; ul. Garbarska 21A, 20 – 340 Lublin działającej przez pełnomocnika Pana Adama Wieleba w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Przebudowie istniejącej napowietrznej słupowej stacji transformatorowej SN/nN Janów k/Nowego wraz z nawiązaniami po stronie SN i nN” na części działek o nr ewid. 827/3, 826/1, 825/1, 824, 823/1, 1026, 578/2, 579/2, 580/2, 578/1, 579/1 obr. ewid. Janów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-07-23 15:07:42.
 Obwieszczenie - zawiadomienie Stron postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 28.07.2020r. do organów o uzgodnienie projektu decyzji znak: BI.6733.3.2020.AO o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Przebudowie istniejącej napowietrznej słupowej stacji transformatorowej SN/nN Jakubowice 4 Piekarnia wraz z nawiązaniami po stronie SN i nN” na części działek o nr 183/11, 194, 59, 60, 61/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Jakubowice, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-07-28 11:56:02.
 Obwieszczenie - zawiadomienie Stron postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 28.07.2020r. do organów o uzgodnienie projektu decyzji znak: BI.6733.4.2020.AO o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Przebudowie istniejącej napowietrznej słupowej stacji transformatorowej SN/nN Sobótka 2 wraz z nawiązaniami po stronie SN i nN” na części działek o nr 439/4, 796, 366/2, 365/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-07-28 11:58:04.
 Obwieszczenie - zawiadomienie Stron postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 28.07.2020r. do organów o uzgodnienie projektu decyzji znak: BI.6733.5.2020.AO o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Przebudowie istniejącej napowietrznej słupowej stacji transformatorowej SN/nN Janów k/Nowego wraz z nawiązaniami po stronie SN i nN” na części działek o nr ewid. 827/3, 826/1, 825/1, 824, 823/1, 1026, 578/2, 579/2, 578/1, 579/1 obr. ewid. Janów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-07-28 11:59:24.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 05.08.2020r. decyzji znak: BII.6220.12.2019.AO o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 2MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” na działce o nr ewid. 390/2 obr. ewid. Wyszmontów, gm. Ożarów, dla inwestora KW SOLAR VIII Sp. z o. o. ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-08-05 14:34:35.
 Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 05.08.2020r. wydał decyzję znak: BII.6220.12.2019.AO o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 2MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” na działce o nr ewid. 390/2 obr. ewid. Wyszmontów, gm. Ożarów, dla inwestora KW SOLAR VIII Sp. z o. o. ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-08-05 14:33:07.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 05.08.2020r. znak: BII.6220.11.2019.AO zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” na części działek o nr ewid. 325/1, 325/2, 325/3, 325/4 obr. ewid. Wyszmontów, gm. Ożarów, przez inwestora KW SOLAR Sp. z o. o., ul. Jasna 14/16A, 00-041Warszawa.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-08-07 13:53:33.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 17.08.2020r. znak: BI.6220.14.2020.AO zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 3MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”, na działkach o nr ewid. 319/1, 319/2, 320, 321, 322/1 obr. ewid. Janopol, gm. Ożarów, przez inwestora PV 1160 Sp. z o. o., ul. Jasna 14/16A, 00-041Warszawa.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-08-18 11:33:33.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 17.08.2020r. decyzji znak: BI.6220.1.2020.AO o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”, na części działek o nr ewid. 269, 270, 271/4 obr. ewid. Czachów, gm. Ożarów, dla inwestora Standard Power Development Sp. z o. o. i Sp. k., ul. Dekerta 18, 30 -703 Kraków.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-08-18 11:36:33.
 Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17.08.2020r. wydał decyzję znak: BI.6220.1.2020.AO o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”, na części działek o nr ewid. 269, 270, 271/4 obr. ewid. Czachów, gm. Ożarów, dla inwestora Standard Power Development Sp. z o. o. i Sp. k., ul. Dekerta 18, 30 -703 Kraków.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-08-18 11:38:35.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 17.08.2020r. decyzji znak: BI.6220.2.2020.AO o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,BUDOWA DWÓCH ODRĘBNYCH FARM FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY DO 1MW KAŻDA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”, na działkach o nr ewid. 73, 74, 75 obr. ewid. Czachów, gm. Ożarów, dla inwestora Standard Power Development Sp. z o. o. i Sp. k., ul. Dekerta 18, 30 -703 Kraków.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-08-18 11:42:07.
 Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17.08.2020r. wydał decyzję znak: BI.6220.2.2020.AO o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,BUDOWA DWÓCH ODRĘBNYCH FARM FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY DO 1MW KAŻDA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”, na działkach o nr ewid. 73, 74, 75 obr. ewid. Czachów, gm. Ożarów, dla inwestora Standard Power Development Sp. z o. o. i Sp. k., ul. Dekerta 18, 30 -703 Kraków.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-08-18 11:51:19.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 18.08.2020r. decyzji znak: BI.6220.7.2020.AO o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”, na działce o nr ewid. 635 obr. ewid. Gliniany, gm. Ożarów., dla inwestora osoby fizycznej.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-08-18 12:13:56.
 Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18.08.2020r. wydał decyzję znak: BI.6220.7.2020.AO o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”, na działce o nr ewid. 635 obr. ewid. Gliniany, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-08-18 12:15:20.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 19.08.2020r. znak: BI.62733.3.2020.AO zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Przebudowie istniejącej napowietrznej słupowych stacji transformatorowych SN/nN Jakubowice 4 Piekarnia wraz z nawiązaniami po stronie SN i nN” na części działek o nr 183/11, 194, 59, 60, 61/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Jakubowice, gm. Ożarów, na wniosek PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie; ul. Garbarska 21A, 20 – 340 Lublin.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-08-19 07:43:37.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 19.08.2020r. znak: BI.62733.4.2020.AO zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Przebudowie istniejącej napowietrznej słupowej stacji transformatorowej SN/nN Sobótka 2 wraz z nawiązaniami po stronie SN i nN” na części działek o nr 439/4, 796, 366/2, 365/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Sobótka, gm. Ożarów, na wniosek PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie; ul. Garbarska 21A, 20 – 340 Lublin

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-08-19 07:48:03.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 19.08.2020r. znak: BI.62733.5.2020.AO zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Przebudowie istniejącej napowietrznej słupowej stacji transformatorowej SN/nN Janów k/Nowego wraz z nawiązaniami po stronie SN i nN” na części działek o nr ewid. 827/3, 826/1, 825/1, 824, 823/1, 1026, 578/2, 579/2, 578/1, 579/1 obr. ewid. Janów, gm. Ożarów, na wniosek PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie; ul. Garbarska 21A, 20 – 340 Lublin.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-08-19 07:52:01.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 27.08.2020r. decyzji znak: BII.6220.11.2019.AO o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” na części działek o nr ewid. 325/1, 325/2, 325/3, 325/4 obr. ewid. Wyszmontów, gm. Ożarów, dla inwestora KW SOLAR VIII Sp. z o. o. ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-08-27 09:04:41.
 Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27.08.2020r. wydał decyzję znak: BII.6220.11.2019.AO o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” na części działek o nr ewid. 325/1, 325/2, 325/3, 325/4 obr. ewid. Wyszmontów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-08-27 09:09:40.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 08.09.2020r. znak: BI.6220.9.2020.AO zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 3MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”, na działce o nr ewid. 361 obr. ewid. Wyszmontów, gm. Ożarów, przez inwestora PV 1160 Sp. z o. o., ul. Jasna 14/16A, 00-041Warszawa.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-09-09 07:27:03.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 15.09.2020r. znak: BI.6220.13.2020.AO zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”, na działce o nr ewid. 653/6 obr. ewid. Wyszmontów, gm. Ożarów, przez inwestora PV 1160 Sp. z o. o., ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-09-15 09:27:56.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 15.09.2020r. znak: BI.6220.3.2020.AO zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”, na działkach o nr ewid. 381/2, 382/4 obr. ewid. Wyszmontów, gm. Ożarów, przez inwestora KW SOLAR Sp. z o. o., ul. Jasna 14/16A, 00-041Warszawa.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-09-15 13:51:37.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 15.09.2020r. decyzji znak: BI.6220.5.2020.AO o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” na części działek o nr ewid. 83, 84, 85 obr. ewid. Wyszmontów, gm. Ożarów, dla inwestora KW SOLAR VIII Sp. z o. o. ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-09-15 13:52:45.
 Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15.09.2020r. wydał decyzję znak: BI.6220.5.2020.AO o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” na części działek o nr ewid. 83, 84, 85 obr. ewid. Wyszmontów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-09-15 13:54:50.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 16.09.2020r. decyzji znak: BI.6220.6.2020.AO o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”, na działkach o nr ewid. 133, 134 obr. ewid. Czachów, gm. Ożarów, dla inwestora PV 1160 Sp. z o. o., ul. Jasna 14/16A, 00-041Warszawa.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-09-16 14:21:24.
 Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16.09.2020r. wydał decyzję znak: BI.6220.6.2020.AO o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”, na działkach o nr ewid. 133, 134 obr. ewid. Czachów, gm. Ożarów, dla inwestora PV 1160 Sp. z o. o., ul. Jasna 14/16A, 00-041Warszawa.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-09-16 14:24:25.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 17.09.2020r. decyzji znak: BI.6220.8.2020.AO o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”, na działkach o nr ewid. 199, 200 obr. ewid. Karsy, gm. Ożarów, dla inwestora PV 1160 Sp. z o. o., ul. Jasna 14/16A, 00-041Warszawa.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-09-17 13:35:38.
 Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17.09.2020r. wydał decyzję znak: BI.6220.8.2020.AO o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”, na działkach o nr ewid. 199, 200 obr. ewid. Karsy, gm. Ożarów, dla inwestora PV 1160 Sp. z o. o., ul. Jasna 14/16A, 00-041Warszawa.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Data wprowadzenia: 2020-09-17 13:44:26.
 Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18.09.2020r. wydał decyzję znak: BI.6220.11.2020.AO o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1,5MW”, na części działki o nr ewid. 470/14 obr. ewid. Gliniany, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-09-18 13:15:42.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 21.09.2020r. o znaku sprawy: BI.6733.3.2020.AO decyzji Nr 2/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,PRZEBUDOWIE ISTNIEJĄCEJ NAPOWIETRZNEJ SŁUPOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/NN JAKUBOWICE 4 PIEKARNIA WRAZ Z NAWIĄZANIAMI PO STRONIE SN I NN” na części działek o nr 183/11, 194, 59, 60, 61/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Jakubowice, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-09-21 12:49:50.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 21.09.2020r. o znaku sprawy: BI.6733.4.2020.AO decyzji Nr 3/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,PRZEBUDOWIE ISTNIEJĄCEJ NAPOWIETRZNEJ SŁUPOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/NN SOBÓTKA 2 WRAZ Z NAWIĄZANIAMI PO STRONIE SN I NN” na części działek o nr 439/4, 796, 366/2, 365/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-09-21 13:29:43.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 21.09.2020r. o znaku sprawy: BI.6733.5.2020.AO decyzji Nr 4/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,PRZEBUDOWIE ISTNIEJĄCEJ NAPOWIETRZNEJ SŁUPOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/NN JANÓW K/NOWEGO WRAZ Z NAWIĄZANIAMI PO STRONIE SN I NN” na części działek o nr 827/3, 826/1, 825/1, 824, 823/1, 1026, 578/2, 579/2, 578/1, 579/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Janów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-09-21 13:44:43.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 14.10.2020r. decyzji znak: BI.6220.3.2020.AO o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” na działkach o nr ewid. 381/2, 382/4 obr. ewid. Wyszmontów, gm. Ożarów, dla inwestora KW SOLAR VIII Sp. z o. o. ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-10-14 11:56:47.
 Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.10.2020r. wydał decyzję znak: BI.6220.3.2020.AO o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” na działkach o nr ewid. 381/2, 382/4 obr. ewid. Wyszmontów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-10-14 11:58:52.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 23.10.2020r. decyzji znak: BI.6220.9.2020.AO o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 3MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” na działce o nr ewid. 361 obr. ewid. Wyszmontów, gm. Ożarów, dla inwestora PV 1160 Sp. z o. o., ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-10-26 07:48:38.
 Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.10.2020r. wydał decyzję znak: BI.6220.9.2020.AO o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 3MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” na działce o nr ewid. 361 obr. ewid. Wyszmontów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-10-26 07:53:17.
 obwieszczenie decyzja 18 _11_2020.pdf

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-11-18 14:32:00.
 Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18.11.2020r. wydał decyzję znak: BI.6220.13.2020.AO o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” na działce o nr ewid. 653/6 obr. ewid. Wyszmontów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-11-18 14:36:18.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 18.11.2020r. decyzji znak: BI.6220.13.2020.AO o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” na działce o nr ewid. 653/6 obr. ewid. Wyszmontów, gm. Ożarów, dla inwestora PV 1160 Sp. z o. o., ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-11-18 14:39:39.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 19.11.2020r. decyzji znak: BI.6220.14.2020.AO o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 3MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” na działkach o nr ewid. 319/1, 319/2, 320, 321, 322/1 obr. ewid. Janopol, gm. Ożarów, dla inwestora PV 1160 Sp. z o. o., ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-11-19 13:02:23.
 Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19.11.2020r. wydał decyzję znak: BI.6220.14.2020.AO o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 3MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”, na działkach o nr ewid. 319/1, 319/2, 320, 321, 322/1 obr. ewid. Janopol, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-11-19 13:03:52.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 25.11.2020r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa, dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą: ,,PRZEBUDOWA INSTALACJI DOZOWANIA PALIW ALTERNATYWNYCH DO KALCYNATORA W CEMENTOWNI CEMENT OŻARÓW ZLOKALIZOWANEJ W KARSACH 77, 27-530 OŻARÓW”, na części działki o nr ewid. 1175/6 obr. ewid. Gliniany, gm. Ożarów. Zainteresowani mają możliwość składania wniosków w terminie od dnia 10.12.2020r. do dnia 08.01.2021r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-11-25 09:08:15.
Data wprowadzenia: 2020-11-25 09:08:15
Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP