Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2019 rok

  Sprawozdanie z działalności SPZOZ w Ożarowie w 2019 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Władysław Trytko | Data wprowadzenia: 2020-03-30 09:49:42.

Bilans Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie na dzień 2019-12-31

 Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie za 2019 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krzysztof Antoniewski | Data wprowadzenia: 2020-03-30 09:54:44.
 Sprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowej w Ożarowie za 2019 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Barbara Kasińska - Kierownik Świetlicy Środowiskowej Gminy Ożarów | Data wprowadzenia: 2020-03-30 10:03:45.
 Sprawozdanie z działalności Środowiskowy Dom Samopomocy w Ożarowie za 2019 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Jolanta Sobczyk - Kierownik ŚDS | Data wprowadzenia: 2020-03-30 10:15:55.

Bilans Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie na dzień 2019-12-31

Informacje dodatkowe do bilansu na 2019-12-31 Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie

Rachunek zysków i strat Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie na dzień 2019-12-31

Zestawienie zmian w funduszu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie na dzień 2019-12-31

 Sprawozdanie z działalności Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie za 2019 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Małgorzata Dębniak - Kierownik OPS | Data wprowadzenia: 2020-03-30 10:20:15.
 Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Ożarowie za 2019 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Henryk Wzorek - Komendant Straży Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2020-03-30 10:23:27.
  Sprawozdanie z działalności krytej pływalni "Neptun" w Ożarowie za 2019 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Zbigniew Mistrzyk - Kierownik Pływalni | Data wprowadzenia: 2020-03-30 10:35:11.
 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie za 2019 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Jolanta Banach - Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza | Data wprowadzenia: 2020-03-30 10:37:08.
 Sprawozdanie z działalności Klubu sportowego "Alit" w Ożarowie za 2019 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Grzegorz Witek - Prezes Klubu Sportowego "Alit" | Data wprowadzenia: 2020-03-30 10:39:46.
 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-05-27 12:52:44.
  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Ożarów w roku szkolnym 2019/2020

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-10-27 14:11:00.
Data wprowadzenia: 2020-10-27 14:11:00
Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP