Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Referat prowadzi sprawy:
· Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy
· Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
· Opiniowanie projektów podziału nieruchomości
· Nadawanie numerów porządkowych nieruchomości
· Utrzymania i przydziału mieszkań komunalnych
· Przyznawanie dodatków mieszkaniowych
· Utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
· Utrzymanie, modernizacje i remonty dróg gminnych
· Zimowe utrzymanie dróg gminnych
· Przygotowanie inwestycji do realizacji
 

Opublikowane przez: Artur Majcher | Data wprowadzenia: 2002-12-27 13:06:00.
Data wprowadzenia: 2002-12-27 13:06:00
Opublikowane przez: Artur Majcher