L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Dane21365
2Uchwały20564
3Referaty17960
4Rada17273
5Burmistrz Ożarowa16779
6Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Ożarów do 2020 roku16587
7Decyzje środowiskowe16420
8Jak załatwić sprawę w Urzędzie16134
9Podatki i opłaty16065
10Jednostki pomocnicze15769
11Zagospodarowanie Przestrzenne15568
12Jednostki organizacyjne15394
13Obwieszczenia Burmistrza Ożarowa15203
14Komisje14483
15Zastępca Burmistrza Ożarowa14256
16Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Ożarowa14007
17Przewodniczący Rady13600
18Wyszukiwarka13302
19Prace Rady12263
20Uchwały IV kadencji Rady Miejskiej12116
21Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg11983
22Statut11614
23Regulamin11505
24Wieloletni Plan Inwestycyjny10974
25Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości "OŻARÓW" S.A.10470
26Informacje nieudostępnione10363
27Zagospodarowanie przestrzenne10293
28Protokoły10228
29Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych10205
30Uchwały V kadencji Rady Miejskiej9825
31Lokalne Okienko Przedsiębiorczości9771
32Instrukcja obsługi9640
33Redakcja9630
34Kontrole zewnętrzne9470
35Skrzynka Podawcza9389
36Urząd Stanu Cywilnego9357
37Ochrona środowiska8819
38Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ożarów8666
39Loklany Plan Rewitalizacji Obszarów Miejskich8575
40Program Ochrony Środowiska Gminy Ożarów8203
41Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej8187
42Zarządzenia Burmistrza 2015 rok.7732
43Archiwum7504
44Uchwały VI kadencji Rady Miejskiej7006
45Miejska Komisja Wyborcza6981
46Podatki i Opłaty do 2012 roku.6935
47Referat Spraw Obywatelskich6923
48Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej6881
49Referat ogólno-organizacyjny6838
50Ośrodek Pomocy Społecznej6808
51Podatek od nieruchomości6593
52Referat Spraw Obywatelskich6422
53Referat Straży Miejskiej6412
54Budżet 20046348
55ROK 20056261
56B III 341 9 2009 Przetarg nieograniczony na modernizację i rozbudowę istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie6234
57Protokoły z sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie6232
58B III 341 5 2010 Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku UMiG Ożarów6186
59Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami6158
60Referat Finansowy6085
61Uchwały VII kadencji Rady Miejskiej6021
62Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej5972
63Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami5883
64Archiwum5880
65Referat Finansowy5827
66Rejestry5805
67Podatki i Opłaty na 2013 rok.5722
68Ewidencja Działalności Gospodarczej i Handlu5660
69Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli5286
70Plan pracy Rady Miejskiej5224
71Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie, rok 2011.5208
72STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY OŻARÓW - ARCHIWUM5132
73Wybory samorządowe w 2006r.5129
74Budżet 20105128
75 . Karta typu A (wnioski o wydanie decyzji)5028
76GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE OŻARÓW5027
77Archiwum5023
78Karta typu B (decyzje i postanowienia)5018
79Wybory samorządowe 21 listopada 2010 r.4983
80Protokoły z sesji V kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie4941
81Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie4926
82Budżet 2012 4923
83Budżet 20064888
84Budżet 20054859
85Oświadczenia majątkowe za 2015 rok.4849
86Zarządzenia Burmistrza 2003 rok4800
87Budżet 20074794
88STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW DLA OBSZARU W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO4724
89Budżet 20084676
90Dowody Osobiste i Sprawy Obronne: Świadczenia Osobiste i Rzeczowe Na Rzecz Obronności4644
91Kryta Pływalnia4596
92Zarządzenia Burmistrza 2005 rok4595
93Protokoły z sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie4547
94Budżet 20094542
95Przedszkole Publiczne w Ożarowie4529
96Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury4523
97Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych w 2004 roku4510
98Zarządzenia Burmistrza 2004 rok4473
99Ewidencja Ludności i Sprawy Wojskowe4434
100Publiczna Szkoła Podstawowa w Janowicach4416
101Zarządzenia Burmistrza 2006 rok4391
102Publiczna Szkoła Podstawowa w Pisarach4388
103Biblioteka Publiczna4336
104Budżet 20144323
105Publiczny Zespół Szkoły i Przedszkola w Lasocinie4305
106Informacja o środowisku i jego ochronie - karty informacyjne4298
107Zarządzenia Burmistrza 2007 rok4297
108Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 20054213
109Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy4203
110Budżet 20114174
111Podatek rolny4169
112Budżet 20134149
113Referenda4085
114Zarządzenia Burmistrza 2008 rok4074
115Karta typu E (raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko)4052
116B III 341 8 2009 Przetarg nieograniczony na odnowę rynku w miejscowości Janików- Gmina Ożarów poprzez remont świetlicy, budowę miejsc rekreacji i uzupełnienie terenów zielonych4035
117Wybory samorządowe 16 listopada 2014 rok.4032
118 Oświadczenia majątkowe za 2016 rok.4031
119B III 341 6 2009 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Ożarowie4023
120Sprawozdania za rok 20054009
121Zarządzenia Burmistrza 2010 rok.3996
122Podatek od środków transportowych3993
123Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 20113992
124Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy3977
125Zarządzenia Burmistrza 2011 rok.3976
126Podatek leśny3959
127Wybory Prezydenta RP - 20053955
128B III 341 7 2009 Przetarg nieograniczony na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Janowicach3954
129Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2009/20103950
130Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Ożarów - 16.XII.2007.3942
131ROK 20063929
132Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 20073927
133Zarządzenia Burmistrza 2009 rok3908
134Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2006 rok3907
135Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy3855
136Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy3853
137Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych w 2005 roku3844
138Przetarg nieogranicziny organizowany przez ZGKiM na dostawę nowej prasy do belowania odpadów3827
139Przetarg niograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów3819
140Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń organizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej3808
141Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy3782
142Oświadczenia majątkowe na początek VII kadencji.3779
143ROK 20073772
144Sprawozdania za 2006 rok3763
145Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy3753
146Archiwum3753
147Archiwum3753
148Przetarg nieograniczony organizowany przez ZGKiM na dostawę pojemników do segregacji odpadów3751
149ROK 20093748
150Obwieszczenia 2016 rok3747
151Oświadczenia 20143736
152Podatek od nieruchomości3720
153Archiwum3709
154Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2009/20103704
155WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ3698
156Przetarg nieograniczony organizowany przez ZGKiM na dostawę fabrycznie nowego pojazdu z zabudową śmieciarki z tylnym załadunkiem3695
157Obwieszczenia 2017 rok3675
158Obwieszczenia do 2011 roku3669
159Protokoły z sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie3663
160Archiwum3626
161Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2007 rok3620
162Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do szkoły Podstawowej w Janowicach w roku szkolnym 2009/20103573
163Sprawozdania za 2007 rok3567
164Przetrag nieograniczony na dostawę mięsa oraz wyrobów i przetworów mięsnych3548
165Podatek leśny3539
166Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 20153530
167Ośrodek Opieki Społecznej w Ożarowie zaprasza do składania ofert na realizację usługi związanej z przeprowadzeniem postępowań przetargowych w celu wyłonienia wykonawców szkoleń zawodowych oraz kursów.3527
168Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2008 rok3527
169Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2009 rok3520
170Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy3478
171Karta typu F (prognozy oddziaływania na środowisko)3477
172Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy3461
173Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy3456
174Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2010.3448
175ROK 20083438
176Oświadczenia majątkowe na koniec VI kadencji.3431
177Wybory Samorządowe 2018 rok.3429
178Ogłoszenia o udzieleniu zamówień z wolenej ręki przez Opiekę Społeczną w Ożarowie3424
179Oświadczenia majątkowe za 2017 rok.3401
180Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy3399
181Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy3387
182Ogłoszenie wyniku rozstrzygnięcia postępowania w drodze zaproszenia do złożenia ofert cenowej na Wykonawcę zadania pn.: Wykonanie naklejek informacyjnych - projekt pn: E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych3379
183Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 20173370
184Wybory Prezydenta 2010 rok.3366
185Podatek od posiadania psów3364
186Podatek od środków transportowych3348
187Zaproszenie do złożenia oferty na: “Wykonanie tablic informacyjnych oraz naklejek informacyjnych dla projektu pn. „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst.”3329
188Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 20163326
189Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2010 rok3318
190Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy3311
191ROK 20103278
192 Budżet 20153257
193BIII271.2.2013 Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego wraz pakietem ubezpieczeń.3238
194Podatki i Opłaty na 2014 rok.3222
195Informacja o konsultacjach 2012 rok3211
196Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY3123
197Informacja o wynikach naboru na stanowisko "ASYSTENT RODZINY" w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie3120
198Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Zaprasza do składania ofert na realizację usługi "Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów"3117
199Ośrodek Pomocy Społeczne w Ożarowie Zaprasza do składania ofert na obsługę cateringową spotkania, które odbędzie się 6 grudnia 2012 r. w godz. od 12.00 do 15.003067
200Zaproszenie do składania ofert na obsługę cateringową3055
201Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 20183044
202Dokumenty do pobrania3036
203ROK 20123032
204Obwieszczenia 2018 rok2963
205Podatki i Opłaty na 2015 rok.2963
206Zarządzenia Burmistrza 2016 rok2951
207Rewitalizacja2934
208Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy2933
209Wyniki wyborów w Gminie Ożarów2928
210 Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2013 rok2877
211Karta typu C ( projekty: polityk, strategii, planów lub programów)2854
212Zarządzenia Burmistrza 2014 rok.2844
213Zarządzenia Burmistrza 2017 rok2838
214Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy2821
215Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Ożarowa2813
216Podatki i opłaty na 2016 rok2811
217Petycje2783
218Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy2749
219Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy2740
220Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ożarów2738
221Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy2738
222Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 20142726
223Informacja o konsultacjach 2014 rok2696
224Podatek rolny2681
225ROK 20132673
226NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W OŻAROWIE2665
227Kontrole zewnętrzne w 2016 roku.2579
228Wybory uzupełniające do Senatu RP 7 września 2014 rok2577
229Informacja o konsultacjach 2015 rok2577
230Rejestr działalności regulowanej.2572
231 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 25 października 20152572
232Uchwały VIII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie2561
233Podatek od nieruchomości2555
234Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy2550
235Budżet 20162547
236Dostęp dla osób niepełnosprawnych2540
237Podatek rolny2534
238Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2014 rok2530
239Opłata Targowa2526
240BIII271.7.2016 Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Biedrzychów2472
241Regulamin2451
242Podatek od nieruchomości2420
243Archiwum Studium2407
244Miejska Komisja Wyborcza2368
245Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów na 2013 rok2366
246 Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy2358
247MAPY ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO (MZP) I MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO (MRP). Tereny Gminy Ożarów są podzielone na dwa obszary tj.; ZLEWNIĘ KAMIENNEJ oraz ZLEWNIĘ WISŁY SANDOMIERSKIEJ 2356
248Informacja o konsultacjach 2016 rok2353
249Opłata Administracyjna2348
250Kontrole zewnętrzne w 2015 roku.2341
251ROK 20142325
252Dokumenty do pobrania2311
253Opłata Prolongacyjna2307
254Podatki i opłaty na 2017 rok2296
255Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2015 rok2295
256Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Ożarowa2261
257Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy2260
258Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY OŻARÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY2238
259Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 roku.2233
260Ochrona danych osobowych2230
261Akty prawne2226
262Dokumenty do pobrania2210
263Oświadczenia majątkowe za 2018 rok2204
264Uchwały VIII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 20192203
265Budżet 20172185
266Podatki i opłaty na 2018 rok2180
267Podatek rolny2178
268Podatek od środków transportowych2171
269Dokumenty do pobrania2152
270Podatek od środków transportowych2148
271BIII271.1.2017 Przetrag nieograniczony na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Ożarów2133
272Obwieszczenia i Ogłoszenia Burmistrza Ożarowa2120
273ROK 20152089
274Akty prawne2069
275Zarządzenia Burmistrza 2018 rok2053
276Podatek leśny2050
277Akty prawne2047
278Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.2038
279Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów na 2014 rok2038
280Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Ożarowa2032
281Oświadczenia majątkowe na początek VIII kadencji.2021
282Wybory ławników 2016 - 20192020
283Podatek od nieruchomości2004
284Dokumenty do pobrania1996
285Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2016 rok1985
286Ogłoszenia i Obwieszczenia Burmistrza Ożarowa1975
287Podatek od nieruchomości1968
288Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy1966
289Informacja o konsultacjach 2017 rok1953
290Akty prawne1939
291Dokumenty do pobrania1916
292Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów na 2015 rok 1887
293Budżet Gminy Ożarów 2018 rok.1876
294Akty prawne1863
295Uchwały VIII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 20201854
296Rejestr Instytucji Kultury1839
297Podatek leśny1837
298Dokumenty do pobrania1829
299Podatek rolny1801
300Podatek od nieruchomości1797
301Kontrole zewnętrzne w 2017 roku.1785
302Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów na 2016 rok1752
303Rok 20161743
304Obwieszczenia 2020 rok1742
305ROK 20171741
306Akty prawne1739
307Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2016 rok1734
308Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.1721
309Podatek od środków transportowych1715
310Podatek od nieruchomości1706
311Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Ożarów z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na terenie Gminy Ożarów 1686
312Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy1683
313Informacje ogólne1681
314Rejestr Petycji 2017 r.1671
315Interpelacje1662
316POMOC PRAWNA1646
317Obwieszczenia 2019 rok1642
318 Oświadczenia majątkowe na koniec VII kadencji.1634
319Podatek leśny1605
320Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Ożarów z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na terenie Gminy Ożarów 1602
321 Kontrole zewnętrzne w 2018 roku.1589
322Informacja o konsultacjach 2018 rok1584
323 Podatek rolny1583
324Oświadczenia majątkowe za 2019 rok1572
325Podatek od środków transportowych1534
326 Dokumenty do pobrania1531
327ROK 20181515
328Wybory Prezydenta RP 2020 rok1490
329 Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów na 2017 rok1476
330Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2017 rok1469
331Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych1451
332Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.1419
333Podatek leśny1416
334Podatki i opłaty na 2019 rok1402
335Rejestr Dziennych Opiekunów1391
336Podatek od środków transportowych1387
337Zwolnienia od podatków1384
338Podatek rolny1384
339Akty prawne1355
340 Rok 20171345
341Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 r.1317
342Zarządzenia Burmistrza 2019 rok1309
343Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy1292
344Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy1289
345Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Ożarów z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na terenie Gminy Ożarów1273
346Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy1272
347Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy1254
348Interpelacje 2019 rok.1248
349Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 13 października 20191236
350Uchwały VIII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 20181216
351Podatek leśny1180
352Informacja o konsultacjach 2019 rok1161
353Raport o stanie Gminy Ożarów1158
354Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów na 2018 rok1139
355Zarządzenia Burmistrza 2020 rok1138
356Budżet Gminy Ożarów 2019 rok1135
357Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2018 rok1100
358Rejestr Petycji 2018 r.1095
359Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Ożarowa1078
360Podatek od nieruchomości1066
361Protokoły z sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie1058
362Kontrole zewnętrzne w 2019 roku.1054
363Podatki i opłaty na 2020 rok1044
364Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Ożarowa1022
365Informacje ogólne1000
366PORTAL e-sesja991
367Transmisje z Sesji Rady Miejskiej w Ożarowie 969
368Dokumenty do pobrania968
369Informacja o konsultacjach 2020 rok961
370Informacje ogólne927
371 Informacje ogólne923
372Kontrole zewnętrzne w 2020 roku.917
373Rejestr Petycji 2019 r.911
374Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Ożarowa889
375Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportu.886
376Transmisje z Sesji Rady Miejskiej w Ożarowie VIII kadencja884
377Zwolnienia od podatków852
378Akty prawne829
379Podatek rolny820
380Rejestr Petycji 2020 r.815
381Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Ożarów z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na terenie Gminy Ożarów 808
382Dokumenty do pobrania807
383Wybory Ławników807
384Dokumenty do pobrania805
385Budżet Gminy Ożarów 2020 rok787
386Podatek od środków transportowych769
387Podatek leśny746
388Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów na 2019 rok744
389Akty prawne744
390Podatek rolny675
391Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2019 rok672
392Interpelacje 2020 rok.654
393Podatek od środków transportowych603
394Podatek leśny575
395ROK 2019535
396Raport o stanie Gminy Ożarów za 2019 rok.502
397Podatki i opłaty na 2021 rok493
398Raport o stanie Gminy Ożarów za 2018 rok.425
399Imienne wyniki głosowań419
400Podatek od nieruchomości410
401 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI Prowadzenie konsultacji psychologicznych dla dzieci i rodziców w ramach projektu pn.: „Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z Gminy Ożarów"- FILIA WYSZMONTÓW334
402Wykaz szkół i placówek wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonych przez Gminę Ożarów.275
403Podatek rolny263
404Podatek od środków transportowych227
405Podatek leśny218