BIII.271.16.2014 II przetarg nieograniczony na budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miejskiego w Ożarowie

 Informacja o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-10-16 11:40:21.
 Projekt Budowlany załącznik nr 10

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-09-30 13:19:00.
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót-załącznik nr 9

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-09-30 13:16:11.
 Przedmiary robót załącznik nr 8

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-09-30 13:15:20.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-09-30 13:11:01.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-09-30 13:08:42.
Data wprowadzenia: 2014-09-30 13:08:42
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka