Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2018 rok

 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-04-05 09:41:51.

Bilans Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie na dzień 2018-12-31

Rachunek zysków i strat Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie na dzień 2018-12-31

Zestawienie zmian w funduszu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie na dzień 2018-12-31

Informacje dodatkowe do bilansu na 2018-12-31 Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie

 Sprawozdanie z działalności OPS w Ożarowie za 2018 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Małgorzata Dębniak - Kierownik | Data wprowadzenia: 2019-05-09 07:59:10.

Koszt Kształcenia ucznia w 2018 roku.

 Sprawozdanie z działalności Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za 2018 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Mirosława Stolarczyk - Kierownik COSiP | Data wprowadzenia: 2019-05-09 08:56:50.
 Sprawozdanie z działalności SPZOZ w Ożarowie w 2018 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Władysław Trytko | Data wprowadzenia: 2019-05-09 09:11:00 | Data modyfikacji: 2019-05-09 10:01:48.
 Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Aleksandra Patkowskiego w Ożarowie za 2018 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marian Sus - Dyrektor MGOK w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-05-09 09:12:55.
 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie za 2018 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Jolanta Banach - Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza | Data wprowadzenia: 2019-05-09 09:16:10.
 Sprawozdanie z działalności ŚDS w Ożarowie za 2018 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Jolanta Sobczyk - Kierownik ŚDS | Data wprowadzenia: 2019-05-09 09:24:22.
 Sprawozdanie z działalności krytej pływalni "Neptun" w Ożarowie za 2018 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Zbigniew Mistrzyk - Kierownik Pływalni | Data wprowadzenia: 2019-05-09 09:30:38.

Sprawozdanie z działalności ZGKiM w Ożarowie za 2018 rok.

Sprawozdanie Finansowe ZGKIM w Ożarowie za 2018 rok.

 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z. o o. za 2018 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Jarosław Pastuszka | Data wprowadzenia: 2019-05-09 09:32:17.
 BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina Ożarów na dzień 31.12.2018r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Stefania Dziedzic - Skarbnik Gminy Ożarów | Data wprowadzenia: 2019-05-10 11:38:01.
 Bilans jednostki budżetowej Urząd Miejski w Ożarowie na dzień 31.12.2018 r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Stefania Dziedzic - Skarbnik Gminy Ożarów | Data wprowadzenia: 2019-05-10 11:41:10.
 Zestawienie zmian w funduszy jednostki Urząd Miejski w Ożarowie na dzień 31.12.2018 r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Stefania Dziedzic - Skarbnik Gminy Ożarów | Data wprowadzenia: 2019-05-10 11:43:19.
 Rachunek zysków i strat jednostki Urząd Miejski w Ożarowie na dzień 31.12.2018 r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Stefania Dziedzic - Skarbnik Gminy Ożarów | Data wprowadzenia: 2019-05-10 11:46:52.
 Wyciąg z danych zawartych w załączniku "informacja dodatkowa" Urząd Miejski w Ożarowie na dzień 31.12.2018 r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Stefania Dziedzic - Skarbnik Gminy Ożarów | Data wprowadzenia: 2019-05-10 11:50:16 | Data modyfikacji: 2019-05-10 11:50:44.
 Informacja dodatkowa Urząd Miejski w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Stefania Dziedzic - Skarbnik Gminy Ożarów | Data wprowadzenia: 2019-05-10 12:29:41 | Data modyfikacji: 2019-05-10 12:30:18.
 Zestawienie zmian w funduszu jednostki Gmina Ożarów na dzień 31.12.2018 r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Stefania Dziedzic - Skarbnik Gminy Ożarów | Data wprowadzenia: 2019-05-10 12:38:00 | Data modyfikacji: 2019-05-10 12:38:55.
 Rachunek zysków i strat jednostki Gmina Ożarów na dzień 31.12.2018 r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Stefania Dziedzic - Skarbnik Gminy Ożarów | Data wprowadzenia: 2019-05-10 12:40:29.
 Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2018 r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Stefania Dziedzic - Skarbnik Gminy Ożarów | Data wprowadzenia: 2019-05-10 12:43:07.
  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Ożarów w roku szkolnym 2018/2019

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Mirosław Adamek | Data wprowadzenia: 2019-10-25 08:14:48.
Data wprowadzenia: 2019-10-25 08:14:48
Autor: Mirosław Adamek
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP