BIII.271.13.2018 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług odbioru i transportu odpoadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Ożarów

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-12-21 07:24:49.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-12-18 15:09:01.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-12-11 08:45:40.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-12-10 14:49:08.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-12-10 14:48:15.
Data wprowadzenia: 2018-12-10 14:48:15
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka