Informacja o konsultacjach 2016 rok

- Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów na 2016 rok

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-01-22 12:18:23.
 Oferta na realizację zadania publicznego z własnej inicjatywy "Doły Biedrzychowskie"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-08-03 11:03:28.

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Ożarów z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na terenie Gminy Ożarów na 2017 rok

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-09-28 12:40:02.
 Ogłoszenie o konsultacjach - Oferta z własnej inicjatywy Stowarzyszenia Kultury Fizycznej R.M.G. Boks Ożarów na mecz bokserski.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-11-18 07:24:09 | Data modyfikacji: 2016-11-18 07:25:11.

Zobacz:
 Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów na 2016 rok .  Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Ożarów z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na terenie Gminy Ożarów  . 
Data wprowadzenia: 2016-11-18 07:24:09
Data modyfikacji: 2016-11-18 07:25:11
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP