BIII.271.3.2020 Przetarg nieograniczony na przebudowę istniejącego budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na dom dziennego pobytu osób starszych.

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-05-20 14:26:32.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-05-13 12:59:31.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-04-24 10:05:30.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-04-24 09:34:42.
Data wprowadzenia: 2020-04-24 09:34:42
Opublikowane przez: Jolanta Pietras