BIII.271.2.2018 Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Ożarów

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-04-10 09:04:45.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-03-21 11:45:57.
 Odpowiedzi do zapytań do treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-03-14 11:09:37.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-03-02 13:25:02.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:45:04.
Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:45:04
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka