Zarządzenia Burmistrza 2003 rok

 Zarządzenie Nr 1/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 9 stycznia 2003 roku w sprawie rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu zmiany Nr 10 planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-17 14:45:43.
 Zarządzenie Nr 1A/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 10 stycznia 2003 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów sołectw na terenie Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-18 12:16:44.
 Zarządzenie Nr 2/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu ulic - Leśnej, Kościuszki, Czachowskiego i Mazurkiewicza do kategorii dróg powiatowych.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-18 12:40:26.
 Zarządzenie Nr 3/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-21 12:31:14 | Data modyfikacji: 2005-11-22 12:00:56.
 Zarządzenie Nr 4/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy za rok 2003 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-22 11:59:52 | Data modyfikacji: 2005-11-22 12:01:04.
 Zarządzenie Nr 5/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie opracowania polanu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2003 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-22 12:03:36.
 Zarządzenie Nr 6/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 7 kwietnia 2003 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-22 12:06:00.
 Zarządzenie Nr 7/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie okreslenia regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinianach i powołanie Komisji Konkursowej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-22 12:09:36.
 Zarządzenie Nr 8/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie określenia regulaminu Konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie i powołanie Komisji Konkursowej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-22 12:12:53.
 Zarządzenie Nr 9/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 19 maja 2003 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-22 12:16:34.
 Zarządzenie Nr 10/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 19 maja 2003 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-22 12:23:29.
 Zarządzenie Nr 11/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 19 maja 2003 roku w sprawie najmu lokalu.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-22 12:24:26.
 Zarządzenie Nr 12/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na 2003 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-22 12:26:57.
 Zarządzenie Nr 12A/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 2 czerwca 2003 roku w sprawie zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-22 12:28:33.
 Zarządzenie Nr 13/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 9 czerwca 2003 roku w sprawie wydzierżawinia nieruchomości.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-22 12:32:41.
 Zarządzenie Nr 14/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 9 czerwca 2003 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-22 12:41:23.
 Zarządzenie Nr 15/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 5 sierpnia 2003 roku w sprawie zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-22 12:43:26.
 Zarządzenie Nr 16/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 18 sierpnia 2003 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-22 12:44:54.
 Zarządzenie Nr 17/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 18 sierpnia 2003 roku w sprawie zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-22 12:46:33.
 Zarządzenie Nr 18/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 8 wrzesnia 2003 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-22 12:48:26.
 Zarządzenie Nr 19/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 15 września 2003 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2004 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-22 12:50:00.
 Zarządzenie Nr 20/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 19 września 2003 roku w sprawie rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów w granicach sołectw Lasocin i Szymanówka wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 10.07.2003 do 08.08.2003 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-22 12:53:22.
 Zarządzenie Nr 21/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 6 października 2003 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-22 12:55:19.
Data wprowadzenia: 2005-11-22 12:55:19
Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej